Bekendmakingen week 7

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Sphinxcour 5, Passage du Chemin de Fer 15, Petrus Regoutplein 16 tot en met 18, het bouwen/verbouwen en renoveren van Loods 5, 16-3304WB, 6-2 (WB07)

6211 CH, Markt 5, het plaatsen van een bestaand reclamebord, 18-0331WB, 2-2 (WB01)

6211 CL, Markt 72 - Heilige Geest 6B-6C-6D, het plegen van onderhoud aan het voegwerk en het schilderen van de zijgevel en kozijnen in de bestaande kleur, 18-0332WB, 2-2 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 48B, het leggen van een nieuw dak op het pand, 18-0359WB, 6-2 (WB01)

6211 GT, Sint Amorsplein 16, het plaatsen van 2 gevelreclames aan het pand, 17-2365WB, 7-2 (WB03)

6211 JA, Witmakersstraat 11, het doen van onderhoud aan de monumentale gevel, 17-2351WB, 5-2 (WB03)

6211 JP, Sint Pieterstraat 70B, het legaliseren van het gebruik sportactiviteiten, 17-1624WB, 2-2 (WB08)

6211 JP, Sint Pieterstraat 72, het plaatsen van reclame op de voorgevel, 18-0337WB, 2-2 (WB01)

6211 LC, Vrijthof 7, het plaatsen van parasols, terrasschermen, 16-2150WB, 7-2 (WB02)

6211 NC, Hertogsingel 25A, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-0368WB, 7-2 (WB01)

6211 PE, Brusselsestraat 8B, het legaliseren van woningsplitsing, 17-2276WB, 2-2 (WB02)

6211 RZ, Achter de Barakken 3ABC, het legaliseren van de verbouwing van 1 woning naar 3 appartementen, 17-2419WB, 7-2 (WB03)

6211 TE, Sint Servaasklooster 22, het aanbrengen van luiken voor 4 ramen aan de voorgevel op de begane grond, 18-0032WB, 7-2 (WB02)

6211 XJ, Apostelenpavé 6, het plaatsen van een terrasoverkapping, 18-0361WB, 7-2 (WB01)

6211 XZ, Sphinxcour 5, het starten van het bedrijf Loods 5, 18-0213WB, 31-1 (23)

6211 XZ, Sphinxcour 9A, aanvraag omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik The Student Hotel, 18-0347WB, 5-2 (WB01)

6212 EP, Observantenweg 55, het vervangen van enkel glas voor isolatieglas en het deels slopen van de wand tussen keuken en eetkamer en uitdiepen van garage en plaatsen van stalen pui, 17-2585WB, 2-2 (WB02)

6212 XN, Parkweg 22-29, het deels verbouwen van de 3e verdieping voor een gezondheidsvoorziening met bedfunctie, 18-0216WB, 31-1 (23)

6213 BL, Cannerweg 300, het kappen van een boom naast de oprit, 18-0232WB, 6-2 (WB02)

6213 NE, Susserweg 1, het uitbreiden van de keuken, 17-2521WB, 31-01 (23)

6214 BD, Tongerseweg 168, het legaliseren van woningsplitsing en kamergewijze verhuur, in totaal 8 kamers, 17-2353WB, 2-2 (WB03)

6214 XC, Archipelstraat 20, het bouwen van een overdekte vaste fietsenstalling en berging voor tuinmeubilair, 17-2370WB, 7-2 (WB03)

6216 EG, Brouwersweg 100, het verbouwen van Campus Annadal Gebouw M naar woonfunctie voor kamergewijze verhuur, 18-0350WB, 5-2 (WB01)

6217 KM, Pastoor Habetsstraat 48, het aanleggen van een uitrit, 18-0161WB, 7-2 (WB02)

6217 LC, Condéstraat 12B, het kappen van een wilde lijsterbes, 18-0273WB, 6-2 (WB02)

6218 RA, Negenputruwe 5, het kappen van een populier, 18-0339WB, 2-2 (WB01)

6218 TL, Floretruwe 2 (kavels 23 t/m 41), het bouwen van 19 woningen (kavels 23 t/m 41 - fase 2) en erfafscheidingen, 18-0338WB, 2-2 (WB01)

6221 **, hoek Sint Maartenslaan - Parallelweg, het kappen van een boom, 18-0326WB, 1-2 (WB01)

6221 AW, Sint Maartenslaan 39, het legaliseren van kamergewijze verhuur op de 2e verdieping, 17-2017WB, 5-2 (WB02)

6221 BM, Stationsstraat 9, het plaatsen van diverse reclame-uitingen, 17-2431WB, 1-2 (WB02)

6221 BS, Spoorweglaan 19A, het legaliseren van een dakterras, 17-1928WB, 7-2 (WB03)

6221 ED, Wycker Brugstraat 60B, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-2331WB, 7-2 (WB02)

6222 NZ, Fregatweg 48, het legaliseren van de reclamevoering, 18-0329WB, 1-2 (WB01)

6222 NZ, Fregatweg 53, het lozen op een privériool in plaats van het gemeenteriool, 18-0187WB, 6-2 (WB03)

6222 PH, Kruisdonk 64, het verbouwen van het poortgebouw, 18-0160WB, 1-2 (WB02)

6223 HD, Brigidastraat 77, het kappen van 1 conifeer, 18-0243WB, 5-2 (WB02)

6224 **, Mockveld, het bouwen van een woning, 18-0334WB, 2-2 (WB01)

6224 EX, Burgemeester Hennequinstraat 70, het kappen van een boom, 18-0236WB, 6-2 (WB02)

6224 JA, Scharnerweg 37, het kappen van 1 boom, 18-0251WB, 6-2 (WB02)

6224 LJ, Heerderweg 140A en 140B, het legaliseren van woningsplitsing, 17-2401WB, 6-2 (WB02)

6225 **, Kelten 34 "Ambyerveld kavel 7", het bouwen van een woonhuis, 18-0319WB, 1-2 (WB01)

6225 **, Stater 14, het bouwen van een woonhuis, 17-2602WB, 7-2 (WB02)

6225 AE, Ambyerstraat Zuid 201, het realiseren van een uitbreiding van Café de Kardinaal, 17-2257WB, 2-2 (WB02)

6225 EV, Stater 12, het intrekken van de omgevingsvergunning 17-1323WB, 18-0323WB, 6-2 (WB13)

6226 BE, Bergerstraat 130, het kappen van een boom, 18-0256WB, 1-2 (WB02)

6226 BT, Wethouder van Caldenborghlaan 34, het uitbreiden van de monumentale boerderij, 18-0362WB, 7-2 (WB01)

6226 WC, Meidoorn 40, het kappen van 1 boom, 18-0342WB, 2-2 (WB01)

6227 SJ, Bronweg 16, het aanleggen van een oprit, 18-0343WB, 3-2 (WB01)

6227 SR, Oude Kerkstraat 8, het toevoegen van 1 extra kamer voor kamergewijze verhuur, 18-0121WB, 6-2 (WB02)

6228 GC, Stellendaal 15, het kappen van 3 bomen, 18-0242WB, 6-2 (WB02)

6229 AV, de Beente 1, het aanleggen van een oprit aan de voorzijde van de woning, 18-0354WB, 6-2 (WB01)

6229 GA, Limburglaan 10, het rooien van een boom nummer 24, 18-0335WB, 2-2 (WB01)

6229 HD, Sorbonnelaan 190, het kappen van een boom, 18-0241WB, 6-2 (WB02)

6229 RC, Habitatsingel 29, het verplaatsen van de koelunits, 18-0369WB, 7-2 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB13 Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.