Bekendmakingen week 8

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

62****, V-2547, Wbs 2.1 diverse locaties, het aanleggen van diverse in- en uitwegen voor project A2, 17-0325WB, 14-2 (WB01)

6211 AW, Boschstraat 107, het verbouwen van de bestaande horecagelegenheid, 16-3301WB, 13-2 (WB02)

6211 BC, Sint Teunisstraat 32, het plaatsen van een liftschacht, 16-3375WB, 13-2 (WB02)

6211 CK, Markt 41 en Gubbelstraat 40, het verbouwen van begane grond en kelder, 16-2693WB, 13-2 (WB03)

6211 CN, Spilstraat 11, het plaatsen van nieuwe handelsreclame, 17-0299WB, 9-2 (WB01)

6211 CV, Grote Staat 53, het plaatsen van een dubbelzijdig reclamebord voorzien van ledverlichting, 17-0319WB, 13-2 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 56, het aanbrengen van reclame, 17-0169WB, 13-2 (WB02)

6211 GB, Stokstraat 13, het plaatsen van een buitentrap, 17-0318WB, 13-2 (WB01)

6211 GS, Achter het Vleeshuis 26, het aanbrengen van een herinneringsplaquette Peter de Groote, ter hoogte van Achter het Vleeshuis 26, 16-3279WB, 13-2 (WB02)

6211 HB, Bredestraat 45, het slopen van het afzuigkanaal en onderhouden van de ontgeuringsinstallatie, 16-2929WB, 13-2 (WB02)

6211 KD, Tapijnkazerne 23, het aanbrengen van een zonwering, 16-2217WB, 10-2 (WB02)

6211 LD, Vrijthof 20, het bekleden van de rechter zijgevel van het oorspronkelijk gebouw met zinken losagnes en de nieuwe uitbreiden met een zinken cassettesysteem, 17-0327WB, 14-2 (WB01)

6211 LE, Vrijthof 45, de brandscheidingen in het gebouw wijzigen, 16-3107WB, 8-2 (WB02)

6211 PZ, Herdenkingsplein 34A, het kappen van 2 bomen, 17-0254WB, 13-2 (WB02)

6211 SV, Grote Gracht 91, het legaliseren van de woningsplitsing en omzetting naar kamerverhuur, 16-3387WB, 13-2 (WB03)

6212 AR, Sint Lambertuslaan 21, het kappen van 3 bomen, 17-0312WB, 10-2 (WB01)

6212 CX, Bergweg 12, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-0323WB, 13-2 (WB01)

6212 CX, Bergweg 50, vergunning brandveilig gebruik, 16-1148WB, 23-2 (WB05)

6212 EJ, Mosasaurusweg 17, het kappen van 2 bomen, 17-0331WB, 14-2 (WB01)

6212 NH, Luikerweg ong., het verbranden van snoei- en zaagafval, 17-0201WB, 6-2 (39)

6212 XN, Parkweg 37, het verbouwen van de ondergrondse garage tot verblijfsruimte en het bouwen van een fietsenberging en vervangen muren door stalen liggers op begane grond, 17-0292WB, 8-2 (WB01)

6213 **, Waldeckpark ong., het plaatsen van een tijdelijk kunstproject, 16-3310WB, 13-2 (WB03)

6213 BH, Cannerweg 54, het plaatsen van een dakkapel aan de straatzijde van het woonhuis, 17-0314WB, 13-2 (WB01)

6213 CR, Porthoslaan 16, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-0324WB, 13-2 (WB01)

6214 SV, Ruttensingel 168, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-0153WB, 14-2 (WB02)

6216 TD, Voldersdreef 15, het kappen van een apenboom, 17-0270WB, 9-2 (WB02)

6216 VX, Opalinestraat 107, het kappen van een boom, 17-0333WB, 14-2 (WB01)

6217 CN, Widelanken 92A t/m 170C, het kappen van 4 bomen, 17-0244WB, 8-2 (WB02)

6217 HA, Brusselseweg 108, het verbouwen van de huidige garage en het vergroten van het oppervlak tot de volledige breedte van de tuin, 17-0293WB, 8-2 (WB01)

6217 HB, Brusselseweg 222, het legaliseren van de bestaande kamerverhuur, 17-0329WB, 14-2 (WB01)

6217 KA, Sint Annalaan 12A-12B, het splitsen en herbestemmen van het restaurant met bovenwoning naar 9 appartementen, 17-0316WB, 13-2 (WB01)

6217 LW, het uitbouwen van de woning aan de achterzijde, 17-0334WB, 14-2 (WB01)

6217 NJ, Frans van de Laarstraat 2, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-0321WB, 13-2 (WB01)

6219 NB, Stuwweg 10 t/m 60, het kappen van 54 bomen, 16-3118WB, 14-2 (WB02)

6221 AH, Franciscus Romanusweg 36, het vestigen van een winkel in antieke wapens en munitie, 17-0320WB, 13-2 (WB01)

6221 AH, Franciscus Romanusweg 39A t/m 39D, het legaliseren van de appartementen, 17-0009WB, 14-2 (WB02)

6221 AW, Sint Maartenslaan 31B, het plaatsen van 2 schaararmschermen aan de gevel, 17-0096WB, 9-2 (WB02)

6221 BA, Sint Maartenspoort 1, het plaatsen van reclame en een buitenkast van een airco en omkisting, 17-0306WB, 10-2 (WB01)

6221 CP, Hoogbrugstraat 55B, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-0019WB, 8-2 (WB02)

6221 KX, Avenue Ceramique 300, het wijzigen van de gevelreclame, 16-3272WB, 8-2 (WB03)

6221 TV, Bloemenweg 50, het formaliseren van 4 bestaande appartementen, 17-0307WB, 10-2 (WB01)

6221 XG, Tischbeinstraat 27, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-0160WB, 13-2 (WB02)

6222 AG, Meerssenerweg 49, het realiseren van een 4e studioappartement en het wijzigen van de voorgevel, 16-2847WB, 8-2 (WB08)

6222 AK, Meerssenerweg 116, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-3275WB, 10-2 (WB02)

6222 CN, Populierweg 43B, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-0297WB, 8-2 (WB01)

6224 AP, Old Hickoryplein 8, het kappen van 2 bomen, 17-0301WB, 9-2 (WB01)

6224 GP, Frankenstraat 205, een interieurverbouwing, het toevoegen van woningen en het deels slopen van de uitbouw, 17-0020WB, 9-2 (WB03)

6224 JD, Scharnerweg 145A, het splitsen van de bovenwoning in 7 appartementen, 16-2918WB, 8-2 (WB02)

6224 JJ, Scharnerweg 98, VK het afwijken van het bestemmingsplan, 16-2826WB, 13-2 (WB02)

6224 JV, Prins Mauritslaan 40, het kappen van een berkenboom, 17-0317WB, 13-2 (WB01)

6224 KW, Oranjeplein 209, VK - het legaliseren van kamerverhuur, 17-0269WB, 14-2 (WB02)

6225 DA, Severenstraat 201, het opstellen van maatwerkvoorschriften, 17-0308WB, 8-2 (28)

6226 CN, Europalaan 75, het kappen van 8 bomen, 17-0315WB, 13-2 (WB01)

6226 GR, Burgemeester Cortenstraat 49, het legaliseren van een woning en 3 studentenkamers, 16-3341WB, 8-2 (WB02)

6227 BP, Dorpstraat 84, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-3364WB, 14-2 (WB02)

6227 CS, De Mandel 2A, het verruimen van de bestemming naar kantoor/dienstverlening, 17-0326WB, 14-2 (WB01)

6227 CS, De Mandel 2A, het verruimen van de bestemming naar kantoor/dienstverlening, 16-3356WB, 13-2 (WB08)

6228 **, Bronckweg, Molenweg, Kleine Molenweg en Rijksweg ong., AA093502788, 17-0029BM, 03-02 (BM03)

6228 ED, Camphaag tussen huisnummers 39 - 43, het kappen van 2 bomen, 17-0266WB, 8-2 (WB02)

6228 JP, Vonkendaal 107, het bouwen van een garage en een vergunningsvrije aanbouw, 17-0303WB, 9-2 (WB01)

6229 AG, Heugemer Pastoorsstraat 2B, het maken van een inrit, het plaatsen van een poort, het plaatsen van een carport bij het woonhuis, 16-3382WB, 9-2 (WB02)

6229 EC, Aubeldomein 12C-20C-30BCD-32BC-34C-36BCD-38BCD-40BCD, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-0310WB, 10-2 (WB01)

6229 EE, Randwycksingel 22, het plaatsen van een antenne middels een verzwaarde voet op het dak, 17-0295WB, 8-2 (WB01)

6229 GA, Limburglaan 10, het aanpassen van het bestaande trafohuis, 16-3330WB, 8-2 (WB03)

6229 PP, Slagmolen 4A04, het openen van een verkooppunt Brezan Automaterialen, 17-0171WB, 8-2 (23)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM03   Melding ernst en spoed ingediend (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

28        Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen

39        Besluit tot het verlenen van een tijdelijke stookontheffing

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM03: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 28: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie 39: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. 

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.