Bekendmakingen week 8

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

62** **, Fransensingel - Bosscherweg - Frontensingel, het realiseren van de trappentoren die aansluit op en toegang biedt tot de folly binnen het project Noorderbrugtracé, 18-2837WB, 13-2 (WB02)

6211 **, langs de oever van de Jeker, het plaatsen van een ijsvogelwiel langs de oever van de Jeker, 19-0348WB, 11-2 (WB01)

6211 AL, Bassinkade 5, het opleggen van maatwerkvoorschriften, 19-0368WB, 12-2 (28)

6211 AX, Achter de Barakken 1 - Boschstraat 46, het restaureren van het kruisbeeld, 18-2808WB, 13-2 (WB02)

6211 CL, Markt 61, het verbouwen van het bestaand restaurant, 18-2074WB, 13-2 (WB02)

6211 EP, Mariastraat 9, het hergebruiken van de reclamevoering van Markt 61, 19-0133WB, 13-2 (WB02)

6211 GC, Stokstraat 57, het splitsen van de winkel - bovenwoning en maken van een nieuwe keuken in de bovenwoning, 18-2659WB, 13-2 (WB02)

6211 HE, Onze Lieve Vrouweplein 30B, het verdoeken van de bestaande luifel met kleurwijziging, 19-0224WB, 8-2 (WB02)

6211 JH, Grote Looiersstraat 11, het wijzigen van het brandcompartiment in verband met het gebruik van de berging op de begane grond door het naast gelegen café, 19-0324WB, 8-2 (WB01)

6211 PJ, Brusselsestraat 140, het aanbrengen van een reclame lichtbak aan de gevel, 19-0341WB, 11-2 (WB01)

6211 PR, Statensingel 187, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 19-0364WB, 13-2 (WB01)

6211 RB, Herbenusstraat 89, het intrekken van de verleende omgevingsvergunning 13-1590WB voor de nieuwbouw van 2 dansstudio's, 19-0317WB, 8-2 (WB13)

6211 RZ, Achter de Barakken 33, het maken van 2 gevelopeningen in de achtergevel, 18-2496WB, 11-2 (WB02)

6211 SE, Batterijstraat 13-17, het slopen van de panden, 19-0322WB, 7-2 (WB01)

6211 SN, Bogaardenstraat 37, het legaliseren van de woningsplitsing, 19-0325WB, 8-2 (WB01)

6212 BD, Aylvalaan 34, het vervangen van de kozijnen, 19-0365WB, 13-2 (WB01)

6212 HD, Laan van Brunswijk 91, het kappen van een boom/struik, 19-0241WB, 8-2 (WB02)

6212 NK, Nekummerweg 31, het vestigen van een tijdelijk pop up restaurant, 19-0323WB, 7-2 (WB01)

6212 XS, Hoge Kanaaldijk 60, het kappen van een dode boom, 19-0269WB, 8-2 (WB02)

6212 XW, Blekerij 52, het verbouwen van het kantoorpand naar 3 woningen en het uitbreiden van het pand, 18-2434WB, 12-2 (WB03)

6213 CW, Castelmorelaan 40, het kappen van een berkenboom, 18-2794WB, 12-2 (WB08)

6213 EG, Medoclaan 182, het bouwen van een badkamer op de 1e verdieping, 18-2134WB, 13-2 (WB17)

6213 GD, Tongerseweg 325, het renoveren van het dak en het aanbrengen van isolerende maatregelen, 18-2344WB, 8-2 (WB02)

6214 XC, Archipelstraat 1, het maken van een erker aan de woning het uitbreiden van de garage en het verbreden van de bestaande inrit, 19-0319WB, 7-2 (WB01)

6215 JV, 's-Herenelderenlaan 8, het bouwen van een studieruimte op het huidige dakterras, 19-0357WB, 12-2 (WB01)

6216 TR, Klokbekerstraat 46, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning, 18-2841WB, 8-2 (WB08)

6217 KT, Franquinetstraat 27, het vervangen van de kozijnen, 19-0219WB, 13-2 (WB02)

6218 BS, Penningruwe 27, het wijzigen van de huidige oprit door het verlagen van de stoeprand, 19-0340WB, 11-2 (WB01)

6218 RT, Hellebaardruwe 60, het verwijderen van een draagmuur tussen de woonkamer en keuken, 19-0355WB, 12-2 (WB01)

6219 NE, Bosscherweg 115, het kappen van bomen ten behoeve van dijkverbetering, 18-2595WB, 8-2 (WB02)

6221 **, Station Maastricht Centraal, het tijdelijk opbouwen en in gebruik stellen van 2 liften, een trapconstructie en een loopbrug, 18-2730WB, 12-2 (WB02)

6221 KS, Bellefroidlunet 7 H, het herindelen van het appartement en realiseren van een doorbraak, 19-0367WB, 13-2 (WB01)

6222 AM, Mariënwaard 5, het legaliseren van het stallen van auto's en containers, 19-0339WB, 11-2 (WB01)

6222 NZ, Fregatweg 53, het bouwen van een tijdelijke opslaghal, 19-0330WB, 8-2 (WB01)

6224 **, Meerssenerweg ongenummerd, het realiseren van een opstapplaats voor bussen, 19-0361WB, 13-2 (WB01)

6224 GN, Frankenstraat 155B, het legaliseren van de woning, 19-0331WB, 8-2 (WB01)

6224 GW, Koning Clovisstraat 16B, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-2024WB, 8-2 (WB02)

6225 AJ, Ambyerstraat Zuid 120, het kappen van een boom, 19-0349WB, 12-2 (WB01)

6225 ES, Kelten 30 (kavel 23), het bouwen van een woonhuis, 19-0332WB, 9-2 (WB01)

6226 AE, Koning Clovisstraat 3A, het verbouwen van de winkelruimte tot wonen, 19-0338WB, 11-2 (WB01)

6226 CA, Mockstraat 31, het kappen van een boom, 19-0320WB, 7-2 (WB01)

6226 CP, Europalaan 30, het uitbreiden van de kamerverhuur van 5 naar 7 kamers, 19-0036WB, 13-2 (WB02)

6226 GS, Burgemeester Cortenstraat 129, het verbouwen en uitbreiden van de woning en het plaatsen van een zwembad, 19-0366WB, 13-2 (WB01)

6226 HX, Sibemaweg 87B t/m 101D, het vervangen van de buitenkozijnen, 19-0358WB, 12-2 (WB01)

6227 AD, Akersteenweg 162, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1981WB, 7-2 (WB02)

6227 BL, Dorpstraat 83, het renoveren van de bestaande woonboerderij, 19-0315WB, 7-2 (WB01)

6227 SE, Plein Sint Petrus Banden 1-20, het slopen van 5 trappen, 18-2769WB, 7-2 (WB08)

6229 EA, Jac Thijssedomein 20, het plegen van onderhoud en het herstellen van de gevel, 19-0334WB, 9-2 (WB01)

6229 EA, Jac Thijssedomein 22, het vervangen van de huidige gevelbekleding door een zinken gevelbekleding, 19-0333WB, 9-2 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB13   Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure

WB17   Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

28        Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03, WB04: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie 28: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.