Bekendmakingen week 9

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

Thuis in Maastricht

6211 CS, Nieuwstraat 2, het plaatsen van gevelreclame en het vervangen van schilderwerk aan gevel, 17-0393WB, 21-2 (WB01)

6211 CX, Grote Staat 58, het verbouwen van het winkelpand, 16-3317WB, 17-2 (WB03)

6211 DT, Mosae Forum 105, het plaatsen van gevelreclame, 17-0097WB, 21-2 (WB02)

6211 EJ, Muntstraat 6, het wijzigen van de handelsreclame Belcompany naar Vodafone, 16-2981WB, 16-2 (WB08)

6211 EL, Hoenderstraat 3, het wijzigen van de winkelpui, 17-0341WB, 15-2 (WB01)

6211 EM, Hoenderstraat 12, het verbouwen van de sexbios en -winkel tot verkoopruimte met woonruimte, 17-0392WB, 21-2 (WB01)

6211 GV, Platielstraat 3-5, het realiseren van doorbraken op de begane grond, 17-0376WB, 20-2 (WB01)

6211 LS, Abtstraat 2A, het kappen van bomen op het Klevarieterrein, 16-3389WB, 21-2 (WB03)

6211 LS, Abtstraat 2A, het kappen van een boom, 17-0379WB, 20-2 (WB01)

6211 NN, Sint Nicolaasstraat 16B, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-3290WB, 15-2 (WB02)

6211 NT, Jekerstraat 6A01, het wijzigen van de bestemming, 16-3063WB, 15-2 (WB03)

6211 SZ, Grote Gracht 64, het vervangen van draaiende delen voor geluidsisolatieproject, 17-0388WB, 21-2 (WB01)

6212 **, Sint Pietersberg, Jekerdal en Cannerberg, het aanleggen van een mountainbikeroute, 17-0339WB, 15-2 (WB01)

6212 AD, Sint Pieterskade 26, het herbestemmen van het kantoorpand tot 42 woningen, 17-0057WB, 15-2 (WB03)

6212 AG, Lage Kanaaldijk 26A-26B-26C, het legaliseren van de appartementen/kamerverhuur, 17-0344WB, 15-2 (WB01)

6212 BP, Glacisweg 28C, het plaatsen van zonwering, 17-0380WB, 20-2 (WB01)

6212 BV, Sint Maternusstraat 2A, het vernieuwen van de winkel, 17-0346WB, 15-2 (WB01)

6212 CN, Burgemeester Ceulenstraat 13B, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-3277WB, 15-2 (WB02)

6212 NH, Luikerweg 80, het realiseren van een waterdichte afdichting boven vlak caponnière 2, 16-3144WB, 15-2 (WB02)

6212 XN, Parkweg 22-29, het deels verbouwen van de 3e verdieping, 17-0382WB, 21-2 (WB01)

6212 XS, Hoge Kanaaldijk 21, het verbouwen van de bestaande serre, 16-3033WB, 16-2 (WB02)

6214 AE, Hertogsingel 58C, het legaliseren van de keuken schoorsteen, 16-2998WB, 20-02 (WB08)

6214 AE, Hertogsingel 58C, het vervangen van het kozijn, 16-2998WB, 20-02 (WB02)

6214 AM, Volksplein 30, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-0159WB, 15-2 (WB02)

6214 PA, Sint Annadal 11B, het vestigen van kamerverhuur, 17-0348WB, 16-2 (WB01)

6214 VJ, Gentiaanstraat 18, het legaliseren van de bestaande woning en de 17 wooneenheden, 17-0023WB, 20-2 (WB02)

6214 XJ, Bataviaplantsoen 1, het kappen van 1 kastanjeboom, 17-0282WB, 15-2 (WB02)

6214 XM, Guineastraat 9, het vervangen van 3 kozijnen in de achtergevel, 17-0374WB, 17-2 (WB01)

6215 **, hoek Penatenhof - Herculeshof - Aureliushof, het bouwen van 2 rioolputten met stuwfunctie, 17-0370WB, 17-2 (WB01)

6217 CK, Widelanken 92 tot en met 184, het slopen van 72 woningen, 16-3286WB, 21-2 (WB03)

6217 GX, Brusselseweg 383, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0397WB, 21-2 (WB01)

6217 LA, Orleansplein 1, het legaliseren van woningsplitsing van de bovenwoning in 2 appartementen, 17-0138WB, 15-2 (WB02)

6217 LS, Menno van Coehoornstraat 52C01-52C02, het verbouwen en uitbreiden van het pand, 17-0375WB, 20-2 (WB01)

6217 LW, Ravelijnstraat 31, het bouwen van een aanbouw en het renoveren van de woning, 17-0390WB, 21-2 (WB01)

6217 NH, Frans van de Laarplein 3, het vervangen van de beglazing, suskasten en schuiframen voor geluidsisolatieproject, 17-0383WB, 21-2 (WB01)

6218 HL, van Akenweg 95, het vervangen van de aanbouw aan de achterzijde, 17-0368WB, 16-2 (WB01)

6221 AL, Membredestraat 4, het legaliseren van kamerverhuur, 16-3167WB, 21-2 (WB03)

6221 BK, Wilhelminasingel 68, het plaatsen van 8 markiezen en 2 lichtbakken tegen de gevel, 16-2996WB, 17-2 (WB08)

6221 CH, Lage Barakken 1, het legaliseren van de woningsplitsing in woonhuis en 2 appartementen, 16-3159WB, 20-2 (WB03)

6221 CP, Hoogbrugstraat 43, het verbouwen van het pand, maken van een doorbraak en het wijzigen van de voorgevelpui, 16-2396WB, 21-2 (WB02)

6221 CS, Hoogbrugstraat 70, het legaliseren van de woningsplitsing en het omzetten naar kamerverhuur, 16-2979WB, 15-2 (WB03)

6221 EA, Wycker Brugstraat 25B, het legaliseren van de wijzigingen aan het dak, 17-0351WB, 16-2 (WB01)

6221 TS, Bloemenweg 11, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-0123WB, 15-2 (WB02)

6221 TS, Bloemenweg 17C, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-0263WB, 16-2 (WB02)

6222 NS, Galjoenweg 5, het verbouwen en uitbreiden van de productie- en opslaghal, 17-0343WB, 15-2 (WB01)

6222 NX, Schoenerweg 45, het opslaan en produceren van grondstoffen en halffabricaten die gebruikt worden in de voedselverwerkende industrie, 16-1984WB, 15-2 (23)

6222 NZ, Fregatweg 42, het realiseren van 2 tijdelijke portacabins op het binnenterrein, 17-0372WB, 17-2 (WB01)

6224 CA, Professor Thomassenstraat 8, het doen van verduurzamingsmaatregelen, 17-0366WB, 16-2 (WB01)

6224 JV, Prins Mauritslaan 40, het kappen van een berkenboom, 17-0317WB, 20-2 (WB02)

6225 EJ, Ambyerstraat Noord 162, het vervangen van de dakpannen aan de achterzijde van het pand, 17-0361WB, 16-2 (WB01)

6225 GA, Laurierhoven 1F, het bouwen van een tuinmuur, 17-0356WB, 16-2 (WB01)

6226 AG, Koning Clovisstraat 71B, het legaliseren van de woningsplitsing en de kamerverhuur, 16-3388WB, 21-2 (WB03)

6226 BE, Bergerstraat 138, het verlagen van de stoeprand, 17-0349WB, 16-2 (WB01)

6226 CB, Mockstraat 69, het omzetten van een woning naar onzelfstandige wooneenheden voor studenten binnen de 40-40-40 regeling, 17-0014WB, 21-2 (WB03)

6226 GD, Concordiastraat 14, het legaliseren van de woningsplitsing en de kamerverhuur, 17-0022WB, 21-2 (WB03)

6226 NB, Vijverdalseweg 1, een aanvraag renovatie voor realisatie ontmoetingscentrum, 17-0395WB, 21-2 (WB01)

6226 WS, Vuurdoorn 4, het plaatsen van een dakkapel, 17-0087WB, 15-2 (WB03)

 6227 **, Hovenstraat ong., het kappen van een boom, 17-0338WB, 15-2 (WB01)

6227 BM, Dorpstraat 111, het legaliseren van de woningsplitsing/kamerverhuur, 16-3311WB, 15-2 (WB03)

6227 RR, Burghtstraat 2, het maken van een oprit, 16-3331WB, 17-2 (WB02)

6229 GA, Limburglaan 10, het aanpassen van het bestaande trafohuis, 16-3330WB, 15-2 (WB02)

6229 RB, Rekoutweg 5A, het herinrichten van een uitrit, 17-0250WB, 17-2 (WB08)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.