Bekendmakingen week 9

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Looiershof (vestingmuur), het restaureren van de vestingmuur Looiershof, 19-0387WB, 15-2 (WB01)

6211 AW, Boschstraat 105A, het vervangen van de kozijnen aan de voorzijde van het pand, 18-2713WB, 15-2 (WB03)

6211 AX, Boschstraat 72, het uitbreiden van het hotel met 6 hotelkamers - 2019-201884, 19-0316WB, 14-2 (23)

6211 AX, Boschstraat 76, het realiseren van een nieuw vijf-sterren hotel, 19-0404WB, 18-2 (WB01)

6211 CL, Markt 60-61, het aanbrengen van reclamevoering en terrasheaters, 19-0408WB, 19-2 (WB01)

6211 GW, Heggenstraat 10, het realiseren van een winkelvoorziening / supermarktje op de begane grond, 19-0424WB, 20-2 (WB01)

6211 JC, Achter de Molens 12, het splitsen van de bestaande woning in 4 woningen, 19-0083WB, 18-2 (WB02)

6211 LD, Vrijthof 15, het aanbrengen van 2 gasheaters, 18-2690WB, 14-2 (WB02)

6211 PB, Brusselsestraat 39, het wijzigen van de bestemming naar afhaalpunt en verkooppunt van Indonesische gerechten en frisdranken en servicepunt van DHL, 19-0412WB, 19-2 (WB01)

6211 PG, Brusselsestraat 74, het wijzigen van de verleende vergunning en het realiseren van een bovenwoning, 18-2760WB, 15-2 (WB03)

6211 RM, Hoogfrankrijk 70, het plaatsen van 9 zonnecollectoren op het dak, 19-0392WB, 17-2 (WB01)

6211 RT, Capucijnenstraat 118, het legaliseren van bouwkundige wijzigingen en het aanvragen van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik, 19-0428WB, 20-2 (WB01)

6211 SX, Grote Gracht 40, het aanbrengen van reclamestickers op de ramen, 19-0301WB, 20-2 (WB02)

6211 XX, Petrus Regoutplein 2, het plaatsen van belettering op de ramen, 19-0136WB, 20-2 (WB02)

6212 GE, Jekerweg 106, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning, 19-0076WB, 15-2 (WB03)

6212 XW, Blekerij 60, het legaliseren van een kantoor op de begane grond en appartementen op de eerste, tweede en derde verdieping, 19-0375WB, 14-2 (WB01)

6213 HE, Pletzersstraat 11A, het legaliseren van de overkapping, 18-1894WB, 18-2 (WB17)

6214 **, Volksplein ongenummerd, NZ093502925, 19-0048BM, 19-02 (BM01a)

6214 BB, Tongerseweg 40, het verbouwen, moderniseren en uitbreiden van het woonhuis, 19-0406WB, 18-2 (WB01)

6214 RN, Proosdijweg 58A, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-2805WB, 15-2 (WB03)

6214 XN, Bankastraat 3, het kappen en snoeien van bomen, kap van 4 bomen, 19-0145WB, 20-2 (WB02)

6215 **, achterzijde Muzenhof 22, 24, 28, het kappen van 2 bomen, 19-0398WB, 18-2 (WB01)

6215 **, Penatenhof naast huisnummer 28, het kappen van 1 boom, 19-0396WB, 18-2 (WB01)

6215 SW, Aureliushof 140, het kappen van 2 bomen op het achtererf, 19-0411WB, 19-2 (WB01)

6216 CE, Brusselsepoort 19, het verkleinen van de bestaande winkel door het afstoten van de achterruimten (bestaande deursparingen dichtmetselen) waardoor wijziging brandcompartiment, 18-2810WB, 14-2 (WB02)

6216 CE, Brusselsepoort 2, het verbouwen van Winkelcentrum Brusselsepoort - Fase 1F, 18-2430WB, 15-2 (WB02)

6216 XN, Roemerstraat 50, het kappen van 1 boom, 19-0393WB, 18-2 (WB01)

6217 KK, Pastoor Habetsstraat 21, het uitbreiden van de garage, 19-0426WB, 20-2 (WB01)

6218 HL, van Akenweg 85, het vervangen van bestaande bijbouwen, 19-0430WB, 20-2 (WB01)

6218 NA, Brusselseweg 805, het kappen van 1 treurwilg, 19-0390WB, 16-2 (WB01)

6219 NT, Sortieweg 39, het aanpassen van de brandcompartimentering BASF, 19-0394WB, 18-2 (WB01)

6221 CH, Lage Barakken 11, het plaatsen van zonnepanelen aan de voor- en achterzijde Lage Barakken 11, 19-0002WB, 14-2 (WB02)

6221 EN, Oeverwal 12, het aanbrengen van een uitvalscherm en reclame (naamvoering) aan de gevel, 19-0423WB, 20-2 (WB01)

6221 JP, Ruiterij 1, een aanvraag gebruiksvergunning, 19-0421WB, 19-2 (WB01)

6222 **, Hoolhoes, besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor het nieuwbouwplan Hoolhoes, 28-02 (36c)

6222 **, Mariënwaard 61, NZ093500453, 19-0044BM, 14-02 (BM01)

6222 AE, Meerssenerweg 1A, het restaureren en gedeeltelijk verbouwen van het bestaande koetshuis gelegen op het landgoed Petite Suisse, 19-0414WB, 19-2 (WB01)

6222 CJ, Emmausstraat 16, het verlagen van de stoeprand, 19-0415WB, 19-2 (WB01)

6222 NL, Ankerkade 135, het uitbreiden van het bedrijf met een opslagloods - 2019-100044, 19-0020WB, 14-2 (23)

6222 NS, Galjoenweg 49, het realiseren van een camperstalling, 18-2338WB, 14-2 (WB02)

6222 NZ, Fregatweg 46B en 46C, het uitbreiden van het bestaande bedrijf - 2019-201578, 19-0227WB, 19-2 (23)

6222 PC, Klipperweg 15, het huisvesten van schapen en het realiseren van een nieuwe stal – 2018-206039, 18-2178WB, 15-2 (WB02)

6222 PG, Weert 9, het kappen van 14 bomen op Vaeshartelt, 19-0374WB, 14-2 (WB01)

6222 TJ, Kasteel Wolfraathstraat 35-49E, het verduurzamen en plegen van onderhoud aan het appartementencomplex, 19-0206WB, 14-2 (WB02)

6223 BG, Schoolstraat 52, het renoveren van de voorgevel, 19-0381WB, 14-2 (WB01)

6223 GA, Op het Rooth 9, het plaatsen van 2 reclameobjecten, 19-0409WB, 19-2 (WB01)

6223 GL, Pater Alexanderstraat 13-39, het verbouwen van de 14 seniorenwoningen, 18-2655WB, 20-2 (WB03)

6224 ER, Burgemeester van Oppenstraat 117, het realiseren van een sanitaire ruimte op de 1e verdieping aan de achterzijde van de woning, 19-0427WB, 20-2 (WB01)

6224 GR, Frankenstraat 76, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-2749WB, 14-2 (WB08)

6224 JG, Scharnerweg 20, het wijzigen van de bestaande woning in kamergewijze verhuur, 18-2379WB, 20-2 (WB02)

6224 JJ, Scharnerweg 108, het verbouwen van een voormalig kantoor tot praktijk voor chiropractie, 19-0380WB, 14-2 (WB01)

6224 JT, Nassaulaan 21 TR01, het plaatsen van een hekwerk voor luchtmeetstation Nassaulaan, 19-0378WB, 14-2 (WB01)

6224 KD, Oranjeplein 34A en 34B, het splitsen van de woning, 19-0098WB, 19-2 (WB02)

6224 KV, Oranjeplein 106, het kappen van bomen, 19-0373WB, 14-2 (WB01)

6224 LJ, Heerderweg 146, de vernieuwbouw van een bedrijfsruimte, 18-1641WB, 20-2 (WB02)

6225 AJ, Ambyerstraat Zuid 120, het kappen van 1 boom, 19-0349WB, 20-2 (WB02)

6225 AZ, Severenplein 24A, het veranderen van het bedrijf - 201974, 19-0350WB, 14-2 (23)

6225 BG, Pastoor Lanckohrstraat 2, het plaatsen van een schaftwagen, 19-0135WB, 20-2 (WB02)

6225 DA, Severenstraat 215, het aanleggen van 3 padelbanen 201966, 19-0029WB, 20-2 (WB03)

6226  AG, Koning Clovisstraat 73A en 73B, het slopen van de hellende glasdak aanbouw en het plaatsen van een nieuw plat dak en het doen van interne doorbraken in de dragende constructie, 18-2735WB, 18-2 (WB02)

6226  AP, Austrasiestraat 60B en Koning Clovisstraat 25-27, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-2785WB, 19-2 (WB03)

6226  AZ, Ambyerstraat Zuid 60B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1946WB, 15-2 (WB02)

6226  BD, Bergerstraat 108A, het verbouwen van de schuur tot praktijkruimte  voor fysiotherapie, 18-2624WB, 19-2 (WB02)

6226  WC, Meidoorn 74, het plaatsen van een dakkapel, 19-0259WB, 18-2 (WB02)

6227  GL, Stategaard 27, het kappen van een kastanjeboom, 19-0391WB, 17-2 (WB01)

6227  RM, Haspengouw 41, het vervangen van de verzwakte overkapping en het slopen van een bouwvallige schuur naast de carport, 18-2208WB, 14-2 (WB08)

6229  **, Habitatsingel, het bouwen van een distributiehal, 18-2433WB, 18-2 (WB02)

6229  EA, Jac Thijssedomein 20, het plegen van onderhoud en het herstellen van de gevel, 19-0334WB, 19-2 (WB02)

6229  EA, Jac Thijssedomein 22, het vervangen van de huidige gevelbekleding door een zinken gevelbekleding, 19-0333WB, 18-2 (WB02)

6229  GS, Gaetano Martinolaan 50, het aanbrengen van een reclamelogo aan de gevel, 18-2646WB, 15-2 (WB02)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB17   Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

BM01   Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM01a  Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

36c       Besluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie BM01(a): Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 36c: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.