Bekendmakingen week 9

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Vrijthof ongenummerd, het bouwen van een gedeeltelijk bovengrondse en een gedeeltelijk ondergrondse trafovoorziening, 17-2414WB, 20-2 (WB02)

6211 AW, Boschstraat 105A, het legaliseren van diverse in en aan het pand aangebrachte installaties en voorzieningen, 18-0427WB, 19-2 (WB01)

6211 CP, Spilstraat 16, het verbouwen van de bovenwoning tot 3 studio's - appartementen, 18-0453WB, 21-2 (WB01)

6211 EX, Het Bat 2, het monteren van zonneschermen, 18-0445WB, 21-2 (WB01)

6211 GT, Sint Amorsplein 16, het plaatsen van 2 gevelreclames aan het pand, 17-2365WB, 21-2 (WB02)

6211 HH, Onze Lieve Vrouwewal 9, een verzoek om toestemming voor een galerie aan huis, 17-2474WB, 21-2 (WB08)

6211 HP, Stenenbrug 6, het aanbrengen van een zonnescherm, 2 terrasheaters, 17-2439WB, 20-2 (WB02)

6211 JA, Witmakersstraat 11, het doen van onderhoud aan de monumentale gevel, 17-2351WB, 20-2 (WB02)

6211 KV, Kapoenstraat 27, het plaatsen van een douche, keukenblok en raam, 18-0411WB, 15-2 (WB01)

6211 SP, Bogaardenstraat 60, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-0439WB, 20-2 (WB01)

6211 TE, Sint Servaasklooster 14, het kappen van een Moerascipres, 18-0452WB, 21-2 (WB01)

6212 **, Lage Kanaaldijk, NZ093602876, 18-0032BM, 20-02 (BM01a)

6212 BL, Glacisweg 1G 01-31, het slopen van 31 garageboxen en het bouwen van 31 nieuwe prefab garageboxen, 17-2497WB, 21-2 (WB03)

6212 BR, Glacisweg 60, het uitbreiden van het appartement op de begane grond en het legaliseren van de woningsplitsing en kamergewijze verhuur, 17-2617WB, 21-2 (WB03)

6212 XN, Parkweg 22-29, het deels verbouwen van de 3e verdieping voor een gezondheidsvoorziening met bedfunctie, 17-2236WB, 20-2 (WB03)

6213 GR, Cabernetlaan 15, het kappen van 2 bomen, 18-0416WB, 16-2 (WB01)

6214 AK, Brandenburgerweg 2AB - Volksplein 18A, het legaliseren van de woningsplitsing en de uitbouw 1e verdieping, 18-0451WB, 21-2 (WB01)

6216 PD, Horlogiersdreef 1, het plaatsen van een dakkapel, 18-0425WB, 18-2 (WB01)

6217 HD, Brusselseweg 404, het kappen van een boom, 18-0426WB, 18-2 (WB01)

6217 KC, Sint Annalaan 62A, het plaatsen van 2 lateien boven de verhoogde deuropening, 18-0027WB, 20-2 (WB02)

6217 KM, Pastoor Habetsstraat 48, het verbouwen van het pand, 17-2267WB, 16-2 (WB02)

6217 KM, Pastoor Habetsstraat 50, het opgraven en sluiten van Sortie A van de Vestingwerken Maastricht met aanverwante bouwwerken in de tuin van de Sint Lambertuskerk, 17-2103WB, 19-2 (WB02)

6218 HS, Postbaan 1 TR02, het bouwen van een zonnecentrale Stortplaats Maastricht, 17-2597WB, 15-2 (WB03)

6218 RJ, Via Regia 638, het vervangen van de garagepoort door een raam, 18-0422WB, 17-2 (WB01)

6219 **, Belvédèrelaan, Pontonniersweg, Fort Willemweg ongenummerd, het bouwen van een winkelgebouw en het maken van een in-/uitgang tot het parkeerterrein, 18-0421WB, 16-2 (WB01)

6221 **, Hoek Sint Maartenslaan - Parallelweg, het kappen van een boom, 18-0326WB, 20-2 (WB02)

6221 AA, Nieuweweg 35, het plaatsen van een tijdelijke loods voor de opslag van materialen, 18-0386WB, 19-2 (23)

6221 AA, Nieuweweg 35, het plaatsen van een tijdelijke opslagloods op het terrein van de Nederlandse Spoorwegen, 17-2308WB, 16-2 (WB02)

6221 AH, Franciscus Romanusweg 47 en 47B, het herinrichten tot 6 studentenwoningen, 18-0056WB, 21-2 (WB02)

6221 BH, Wilhelminasingel 105, het splitsen van de woning op de verdiepingen, 17-2404WB, 16-2 (WB03)

6221 BN, Stationsstraat 35, de interne verbouwing van de commerciële ruimte, verplaatsing trap, toevoegen twee toiletruimten en daklicht koepels vervangen door een lichtstraat, 17-2568WB, 15-2 (WB02)

6221 EC, Wycker Brugstraat 2, het verbouwen van het hotel, 18-0435WB, 19-2 (WB01)

6221 ED, Wycker Brugstraat 28, het wijzigen van Horeca 2 naar Horeca 3, 18-0385WB, 21-2 (23)

6221 TT, Bloemenweg 91, het legaliseren van een bovengrondse zandvanger als onderdeel van de ondergrondse olie-/waterafscheider met slibvangput, 17-2447WB, 20-2 (WB02)

6221 TX, Bloemenweg 104, het legaliseren van de bestaande wooneenheden, 17-2621WB, 20-2 (WB02)

6221 VG, Baron van Hövellstraat 42, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-0377WB, 20-2 (WB02)

6222 **, Fregatweg - Hoekerweg, het aanleggen van een rotonde, 18-0180WB, 16-2 (WB02)

6222 **, Fregatweg 53, NZ093501034, 18-0023BM, 14-02 (BM01)

6222 **, Kasteel Liebeekstraat, Meerssenerweg, NZ093602875, 18-0031BM, 16-02 (BM01a)

6222 AH, Meerssenerweg 75, het legaliseren van de kamergewijze verhuur VK, 18-0220WB, 21-2 (WB02)

6222 AH, Meerssenerweg 77, het legaliseren van de kamergewijze verhuur VK, 18-0221WB, 21-2 (WB02)

6222 CP, Populierweg 51, het veranderen van de voorgevel en het uitbreiden van de woning, 17-2416WB, 16-2 (WB02)

6222 NZ, Fregatweg 53, het nieuw bouwen van een watertank voor een sprinklerinstallatie met bijbehorend pompgebouw, 17-2089WB, 15-2 (WB02)

6222 SK, Slotplein 10, het rooien van een boom naast Slotplein 10, 18-0378WB, 20-2 (WB02)

6222 TP, Kasteel Schaloenstraat 52 en 52B, het wijzigen van de entree, 18-0283WB, 16-2 (WB02)

6222 XJ, Kasteel Bleienbeekstraat 31D, het legaliseren van kamergewijze verhuur VK, 18-0175WB, 21-2 (WB02)

6223 **, Op de Bos 300, AA093500366, 18-0020BM, 09-02 (BM01a)

6223 **, Op de Bos nabij huisnummer 300, AA093500366, 18-0021BM, 13-02 (BM01a)

6224 BL, Professor Moserstraat 38, het legaliseren van kamerverhuur, 17-2629WB, 21-2 (WB02)

6224 BX, Professor Scholsstraat 13 - 19, het verduurzamen van de woning huisnummer 17 en eveneens spouwisolatie bij de huisnummers 13, 15, 17 en 19, 18-0022WB, 21-2 (WB02)

6224 GM, Frankenstraat 141, het legaliseren van de woningsplitsing (gedeeltelijk verleend), 17-2619WB, 21-2 (WB02)

6224 JB, Scharnerweg 81B, het legaliseren van kamerverhuur en woningsplitsing VK, 17-2630WB, 19-2 (WB03)

6224 LD, Heerderweg 153, het vervangen van een vlizotrap door een nieuwe vaste open trap, 18-0226WB, 16-2 (WB02)

6225 AM, Longinastraat 44, het verlagen van de stoep voor een oprit, 18-0420WB, 16-2 (WB01)

6225 GA, Laurierhoven 1H, het plaatsen van een erfafscheiding rondom de nieuwbouwwoning, 18-0150WB, 20-2 (WB02)

6226 GT, Burgemeester Cortenstraat 149, het kappen van 3 bomen, 18-0415WB, 16-2 (WB01)

6227 **, Plein Sint Petrus Banden, NZ093500127, 18-0027BM, 15-02 (BM07)

6227 AB, Akersteenweg 80, het omzetten van de begane grond van kantoor naar woonfunctie (2 studentenkamers), 17-2588WB, 20-2 (WB02)

6227 AL, Nijverheidsweg 40, het wijzigen van de voorgevel en reclame voor het vestigen van een Praxis bouwmarkt, 17-2286WB, 19-2 (WB08)

6227 ST, Hovenstraat 2ABC - 4AB, het kappen van een loofboom en een dennenboom, 18-0418WB, 16-2 (WB01)

6229 GG, Plantijndomein 9, het vervangen van de gevelplaten door nieuwe gevelplaten, 18-0212WB, 20-2 (WB02)

 

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01   Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering - (im)mobiele verontreiniging

BM01a  Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering - tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

BM07   Melding ingediend evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje 'een bezwaarschrift indienen' leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie BM01(a), BM07: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.