Bent u de horecaondernemer die wij zoeken?

Maastricht Bereikbaar is op zoek naar een exploitant die het Servicepunt op Park+Ride Maastricht Noord vanaf november 2014 op een bijzondere manier wil invullen.

Afbeelding logo Maastricht Bereikbaar

Servicepunt

Eind 2013 is treinstation Maastricht Noord en het daarbij behorende Park + Ride-terrein in gebruik genomen. Uit een proef tijdens Magisch Maastricht 2013 is gebleken dat een dergelijk Servicepunt sterk bijdraagt aan een veilige en comfortabele overstap van auto naar trein, bus of fiets. Daarom wil Maastricht Bereikbaar een permanent Servicepunt realiseren met Magisch Maastricht 2014 als startmoment. Het Servicepunt is bedoeld als compacte ‘hospitality-hotspot’: een gastvrije plek waar goede koffie, broodjes of ander lekkers worden verkocht en waar je comfortabel kunt zitten, wachten, werken of vergaderen dankzij een aansprekende ambiance compleet met draadloos internet en toilet.

Uitdaging

Wij zoeken een ondernemer die met veel enthousiasme het Servicepunt tot een succes wil maken. U wordt uitgedaagd een haalbaar plan in te dienen waarbij u zelf aan kunt geven hoeveel huur u betaalt in het eerste jaar en de vier jaar daarna. U exploiteert het Servicepunt voor eigen rekening en risico. U bent de gastheer en/of –vrouw die zorgt voor een aangenaam verblijf tijdens de overstap op fiets, bus en trein. De huisvesting van het Servicepunt wordt gerealiseerd door Maastricht Bereikbaar. De ondernemer realiseert in nauw overleg met Maastricht Bereikbaar de inrichting zodat deze aansluit bij de wensen en eisen van het exploitatieconcept.

Procedure

Op korte termijn vindt er een marktconsultatie plaats. U bent tot 12.00 uur 11 juli 2014 in de gelegenheid om uw interesse voor een consultatiegesprek kenbaar te maken. Deze gesprekken vinden medio juli 2014 plaats te Maastricht.

Nog nader zal worden vastgesteld welke procedure zal worden gehanteerd (alle rechten voorbehouden). In beginsel zal als uitgangspunt gelden dat een meervoudig onderhandse procedure zal worden gevolgd. U dient er rekening mee te houden dat deze procedure gedurende de zomermaanden - ondanks de vakantieperiode - zal worden doorlopen. Maastricht Bereikbaar is voornemens om details hierover uiterlijk 18 juli 2014 aan geselecteerde kandidaten te verstrekken, zodat de procedure uiterlijk half augustus kan worden afgerond. 

Reageren

Als u interesse heeft, kunt u deze uiterlijk 11 juli 12.00 uur tonen door contact opnemen met Rik Lebouille, projectleider Park+Ride Maastricht Noord via 043 350 46 37 of rik.lebouille@maastricht.nl. Als u mailt, krijgt u een ontvangstbevestiging.

Over Maastricht Bereikbaar

Onder de vlag Maastricht Bereikbaar werken overheden, werkgevers en aanbieders van mobiliteitsdiensten samen om Maastricht en haar omgeving blijvend bereikbaar te houden. Maastricht Bereikbaar stimuleert structureel ander reis- en werkgedrag bij forensen, bezoekers en het goederenverkeer. En biedt producten en diensten waarmee u slim kunt reizen en werken.

Maastricht Bereikbaar wordt ondersteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien en het reiscomfort van de reiziger verbetert. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio's innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren.