Besluit ontmanteling rechtbank Maastricht: Overhaast en onzorgvuldig

Achttien Zuid-Limburgse gemeenten hebben zich in een gezamenlijke brief aan de minister van Veiligheid en Justitie de heer G.A. van der Steur gekeerd tegen het voornemen om de Rechtbank van Maastricht te ontmantelen. De regio bestempelt het voorgenomen besluit van de Raad voor de Rechtspraak als onjuist, onvolledig en onzorgvuldig. Aanstaande dinsdag 8 september neemt de Raad voor de Rechtspraak al een definitief besluit om de meervoudige rechtszaken naar Roermond te verplaatsen.

Foto Rechtbank Maastricht

Onjuist 

De Regio Zuid-Limburg vindt het besluit onjuist omdat daarmee de wetenschappelijke- en strafrechtelijke keten verbroken wordt. Maastricht wordt de enige arrondissementshoofdstad zonder volwaardige rechtbank. Burgers in Zuid-Limburg  moeten verder reizen. Medewerkers van politie, OM net als advocaten moeten op en neer reizen omdat zij in Maastricht gevestigd zijn. 

Onvolledig 

Het besluit is onvolledig omdat in de ‘business cases’ die aan het voorgenomen besluit ten grondslag liggen, niet gekeken is naar de enorme bijeffecten voor de stad Maastricht en voor het rijksvastgoed. In Maastricht laat de Raad voor de Rechtspraak een monumentale rechtbank achter terwijl op de nieuwe locatie een particulier gebouw gehuurd gaat worden om voor miljoenen te verbouwen. De monumentale rechtbank in Maastricht is rijkseigendom en zal leeg blijven staan. 

Onzorgvuldig 

De Raad voor de Rechtspraak duwt dit besluit in vijf werkdagen tijd door. Op maandag 31 augustus heeft de Raad het besluit bekendgemaakt en op dinsdag 8 september neemt men een definitief besluit. De Raad heeft verzuimd met de stad Maastricht en de regio Zuid-Limburg in gesprek te gaan, hen te betrekken in het te nemen besluit om zo tot een faire afweging te komen. 

De achttien gemeenten binnen de Regio Zuid-Limburg willen dat fatsoenlijk de tijd genomen wordt om de verschillende varianten door te rekenen waarbij de relevante stakeholders de tijd en gelegenheid krijgen een bijdrage te leveren.