Bestuurlijke aanbesteding sociaal domein

nieuws voor zorgaanbieders

Afbeelding sociaal domein Maastricht-Heuvelland

Maastricht-Heuvelland, 26 september 

In Zuid-Limburg hebben gemeenten in diverse samenwerkingsverbanden gewerkt aan een inkooptraject voor zorgaanbieders. 

Dit inkooptraject, dat gemeenten en zorgaanbieders samen doorlopen hebben, is inmiddels uitgemond in een bestuurlijke aanbesteding voor Jeugdzorg, Wmo en Beschermd wonen.

Vanuit Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland zal de inkoop geregeld worden voor Jeugdzorg, Wmo en Beschermd wonen. De gemeente Maastricht fungeert hierbij als centrumgemeente.

Vanaf 25 september 2014 is de uitvraag voor zorg door Inkoop Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland opengesteld en kunnen zorgaanbieders, hun aanbieding indienen. De uitvraag is te vinden via de pagina ontwikkeltafels op de website sociaal domein Maastricht-Heuvelland.

Om voor een contract in aanmerking te komen dient een zorgaanbieder aan de eerder in het traject vastgestelde kwaliteitscriteria en voorwaarden te voldoen. 

Om welke zorg gaat het? 

 

  • Jeugdzorg: sinds september 2014 zijn alle 18 Zuid-Limburgse gemeenten voor het inkoopproces voor de jeugdzorg aangehaakt bij het bestuurlijk aanbestedingsproces Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 
  • Wmo: de 6 gemeenten Maastricht-Heuvelland (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals, Valkenburg a/d Geul) 
  • Beschermd wonen: de 6 gemeenten Maastricht-Heuvelland en Sittard-Geleen, Beek, Schinnen en Stein 

Zorgaanbieders die nu en de afgelopen jaren jeugdhulp verleenden en die gefinancierd worden door het Zorgkantoor of de Zorgverzekeraars of de provincie, worden uitgenodigd om een dienstverleningsovereenkomst voor 2015 in te dienen.  

Deadline 

Zorgaanbieders hebben tot 12 oktober 2014 de tijd om hun aanbieding in te dienen. Zij hebben hierover al een mail ontvangen. 

Nieuwe aanbieders 

Voor nieuwe aanbieders geldt dat ze voor 2015 wel mogen offreren om zo duidelijk te maken welk aanbod er is in de gemeente. Wanneer zij aan de voorwaarden voldoen, krijgen zij een nul-uren contract.

Geen mail/bericht ontvangen? 

Helaas is niet iedere zorgaanbieder bekend bij de centrumgemeente Maastricht. Mogelijk heeft u niet eerder de berichtgeving rondom het inkooptraject gevolgd of kunnen volgen. Daarom wordt dit bericht zo breed mogelijk gepubliceerd. Zorgaanbieders die dat willen en die voldoen aan de vastgestelde kwaliteitscriteria kunnen een individueel inkooptraject aangaan met de gemeenten. Het inkoopteam bepaalt naar aanleiding van de door de zorgaanbieder aangeleverde informatie of deze aan alle voorwaarden voldoet om voor een contract in aanmerking te komen. 

Herkansing 

Voor zorgaanbieders die te laat offreren, bestaat de intentie om zo spoedig mogelijk op de offerte te reageren. Er is geen garantie dat dit vóór 15 november 2014 gebeurt. 

Informatie en vragen 

Uitgebreide informatie over de uitvraag, de kwaliteitscriteria en de voorwaarden, evenals het correspondentieadres, is te vinden via www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl. Heeft u vragen? Stel ze dan aan het Projectteam Inkoop Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland via e-mail: inkoopsd-mh@maastricht.nl