Bijeenkomst ‘Laat je niet overvallen’

Elke overval of winkeldiefstal is er één teveel. Daarom organiseert de gemeente Maastricht, samen met de politie, het Openbaar Ministerie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), op woensdagavond 1 april in het Stadhuis de gratis preventiebijeenkomst ‘Laat je niet overvallen’. Daar leren ondernemers en hun medewerkers wat zij zelf kunnen doen om het risico op (winkel)criminaliteit te verkleinen.

Workshops

Een overval, afpersing, winkeldiefstal, geweld en agressie hebben een grote impact op degene die het overkomt. Niet alleen financieel, maar ook emotioneel. Preventieve maatregelen helpen om dergelijke situaties te voorkomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gezamenlijk openen en sluiten, duidelijke huisregels en het stimuleren van pinbetalingen. Maar ook technische en bouwkundige maatregelen, zoals camera’s, kunnen helpen. Al deze aspecten komen aan bod tijdens de bijeenkomst. Deelnemers leren in workshops van 45 minuten alles over overvalpreventie en afpersing en wat te doen als het toch gebeurt. Ook leren zij hoe om te gaan met winkeldiefstal en agressie.

Meer informatie over het programma en aanmelden: www.laatjenietovervallen.nl.