Blauwalg in vijver Stadspark

Naar aanleiding van een melding dat het water in de vijver van het Stadspark een buitengewoon blauw-groene glans vertoont, heeft de gemeente een onderzoek laten verrichten naar de oorzaak.

Dit is uitgevoerd door de dienst ecologie van het Waterschap Roer en Overmaas. Uit dit onderzoek is gebleken dat er sprake is van blauwalgengroei. Het betreft de vijver die benedenstrooms van de Jeker net voorbij het Pesthuys (De Vijf Koppen) ligt.

Blauwalg

De blauwe drijflagen zijn duidelijk zichtbaar. Het blijkt te gaan om de blauwalg Microcystis auriginosa. Dit is een soort die vooral in geval van drijflagen erg veel cyanotoxine’s in het water brengt. Dit zijn stoffen die bij inname kunnen leiden tot ziekteverschijnselen. De blauwalgen in het algemeen en zeker de soort Microcystis zijn daarom een gevaar voor de gezondheid van mens en dier. Dat wil zeggen dat er risico is op maag- en darmklachten en huidirritatie.

Waarschuwingsborden

De gemeente plaatst vanmiddag nog waarschuwingsborden om niet bij het water te komen. Vooral hondenbezitters worden extra gewaarschuwd. Er vindt overleg plaats over eventuele aanvullende maatregelen. En er zal worden bekeken welke maatregelen nodig zijn om blauwalgengroei blijvend tegen te gaan.

Oorzaak

De oorzaak is waarschijnlijk een verstoorde ecologie van de vijver (te veel vis, eenden, slib) in combinatie met de hoge waterstand en de hoge temperaturen voor de tijd van het jaar.