Bouwplan Integraal Kindcentrum op Hoolhoeslocatie in Limmel/Nazareth

Het college van Burgemeester en wethouders is vandaag akkoord gegaan met het bouwplan van een Integraal Kindcentrum (IKC) op de Hoolhoeslocatie in de wijken Limmel en Nazareth. In het IKC wordt basisschool ’t Spoor van stichting MosaLira gehuisvest. Deze school is al jaren gehuisvest op twee locaties in de wijken Limmel en Nazareth en is verheugd nu te kunnen gaan werken met alle kinderen op één locatie. Het duurzaam ontwikkelde gebouw wordt ingericht voor peutergroepen, basisschoolkinderen, een schoolbibliotheek, school maatschappelijk werk, logopedie en een gymzaal. De kosten van 6,5 miljoen euro komen voor rekening van de gemeente Maastricht. Stichting MosaLira is opdrachtgever voor de bouw. De ingebruikname van het schoolgebouw is gepland voor de tweede helft van 2016.

Nieuwbouw

Het IKC komt in het nieuwe hart van de twee buurten. Dat is noodzakelijk om de leefkwaliteit in de buurten te behouden. Het IKC wordt een belangrijke ontmoetingsplek voor ouders en kinderen uit de buurten. De school wordt gebouwd voor circa 225 leerlingen en krijgt een oppervlakte van ruim 2000 m2. Rondom het IKC wordt een natuurspeelterrein aangelegd. De basis voor de nieuwbouw is de onderwijsvisie ‘de geluksvogel’ van basisschool ‘t Spoor. Het onderwijsconcept  van de school is mede gebaseerd op de uitgangspunten van de landelijke stichting O4NT: Onderwijs Voor Een Nieuwe Tijd. Een belangrijk onderdeel hierbinnen is het optimaal inzetten van ICT om leerlingen uitdagend onderwijs te bieden alsook om het onderwijs beter te organiseren. Dit onderwijsconcept wordt doorvertaald in de nieuwbouw. Er komt geen klassieke opzet van klaslokalen op een rij, maar een flexibel concept, waarin gewerkt kan worden in ateliersessies en met verschillende groepsgrootte. Het gebouw wordt ook duurzaam gebouwd. Dit betekent oa. dat het gebouw energieneutraal is, maar ook dat er in de toekomst flexibel mee omgegaan kan worden. Architectenbureau Uarchitects uit Eindhoven heeft het ontwerp gemaakt.

Wijkontwikkelingsplan

Het IKC is een onderdeel van het wijkontwikkelingsplan voor Maastricht Noordoost, waaronder ook de plannen voor het verbeteren van de wijken Limmel en Nazareth. De afgelopen jaren is er geïnvesteerd om de beide buurten beter met elkaar te verbinden. De rotonde Meerssenerweg is aangelegd, in 2014 zijn hoogspanningskabels ondergronds gelegd, het nieuwe treinstation is in gebruik genomen, het omliggend groengebied ontsloten voor fietsers en wandelaars en de verbindingstunnel tussen Limmel en Nazareth is geopend.

Sleutelproject is een nieuw centrum voor beide buurten op de Hoolhoeslocatie. Naast het IKC komen er te zijner tijd winkelvoorzieningen, appartementen en grondgebonden woningen.