BsGW verstuurt gecombineerde belastingaanslag 2015

In de tweede helft van februari sturen alle gemeenten die deelnemen in het samenwerkingsverband BsGW de gecombineerde aanslagen met gemeentelijke belastingen, waterschapsbelastingen en de WOZ-beschikking. Ook inwoners en bedrijven van Maastricht krijgen dan deze aanslag van BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). BSGW verzorgt het heffen en invorderen van de belastingen voor dertig Limburgse gemeenten en twee Limburgse waterschappen.

Regel uw belastingzaken online

Uw persoonlijke belastingzaken regelt u snel en gemakkelijk via uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl. U kunt er onder andere uw aanslagen raadplegen, uw rekeningnummer wijzigen, automatische incasso afgeven, bezwaar maken, taxatieverslagen inzien en een kwijtscheldingsformulier aanvragen. Uw persoonlijke pagina is beschikbaar op het moment waarop u uw aanslagbiljet ontvangt. U logt dan in met uw DigiD.

Telefonisch bereikt u BsGW via 088 8420 420 (lokaal tarief). Houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. U kunt via de telefoon ook formulieren bestellen zonder tussenkomst van een medewerker, 24 uur per dag 7 dagen per week. De medewerkers van het klantencontactcentrum van BsGW bereikt u op werkdagen van 8.30 -17.00 uur.

Wilt u schriftelijk reageren? Stuur uw reactie dan naar BsGW, Postbus 1271, 6040 KG Roermond.