Burgemeester Hoes vraagt steun provincie voor grensoverschrijdende criminaliteit

Burgemeester Hoes heeft vandaag een pleidooi gehouden om de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit in Limburg samen met de provincie stevig aan te pakken. Dit sprak hij uit als voorzitter van de vereniging van Limburgse gemeenten, die vandaag haar algemene ledenvergadering had in Weert. 

Limburgse samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende criminaliteit

De Limburgse gemeenten werken op dit moment samen in het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg, dat mede met steun van de provincie is opgericht. In het RIEC worden, samen met belastingdienst, politie, FIOD, OM, SZW en Koninklijke Marechaussee, effectieve interventiestrategieën ontwikkeld om georganiseerde misdaad bij de wortels aan te pakken. Nu moet deze aanpak om georganiseerde criminaliteit te bestrijden verder worden ontwikkeld. ‘Daar hebben de gemeenten in Limburg de steun van de provincie hard bij nodig’, aldus burgemeester Hoes. 

Kansen voor grensregio Limburg

Daarnaast onderstrepen de Limburgse gemeenten de noodzaak van provinciale steun om projecten rondom grensoverschrijdende kennis, infrastructuur, economie en cultuur mogelijk te maken. Limburg is een grensregio, en daarom gebaat bij wet- en regelgeving die grensoverschrijdende samenwerking stimuleert. Krachten, van overheden en maatschappelijke partners, moeten worden gebundeld om zo ook richting Den Haag een statement te kunnen maken. Niets moet in de toekomst de Limburger in de weg staan om grensoverschrijdend samen te werken.