Cameratoezicht met kentekenherkenning in Randwyck

Gemeente Maastricht vervangt inzinkbare palen aan Johan Willem Beyenlaan, Endepolsdomein en Joseph Bechlaan

Foto inzinkbare paal

De gemeente Maastricht gaat de inzinkbare palen (zogeheten pollers) in Randwyck vervangen door camera’s met kentekenherkenning en geautomatiseerde handhaving. De gemeente doet dat op drie plekken: aan de Johan Willem Beyenlaan, het Endepolsdomein en de Joseph Bechlaan (zie bijgevoegde plattegrond).

Met de vervanging kan de gemeente kosten besparen op het beheer en onderhoud. Ook zorgt het weghalen van de inzinkbare palen en bijbehorende verkeersregelinstallaties voor meer comfort bij de ontheffinghouders (taxi’s, bussen en veiligheidsdiensten). Daarnaast kunnen onveilige situaties (zoals aanrijdingen) worden voorkomen. Gemotoriseerd verkeer dat het gebied binnenrijdt zonder ontheffing wordt via camera’s met kentekenherkenning automatisch beboet.

John Aarts, wethouder Mobiliteit: “Dit nieuwe systeem is veiliger en gebruiksvriendelijker. Bovendien kunnen we fors besparen, zowel op de vervangingsinvestering* als op de jaarlijkse kosten. Randwyck is natuurlijk een gebied waarin veel anderstaligen verblijven, zoals kenniswerkers, congresgangers en internationale studenten. We zorgen dan ook voor bebording die voor eenieder begrijpelijk is en voor zorgvuldige communicatie vooraf. Daarnaast hanteren we een proefperiode, waarin niet direct zal worden beboet, zodat verkeersdeelnemers kunnen wennen aan de nieuwe situatie.”

Het cameratoezicht met kentekenherkenning zal worden ingevoerd begin 2016. De gemeente heeft al positieve ervaringen met cameratoezicht met kentekenherkenning bij de milieuzone aan de Statensingel.

*De kosten voor invoering bedragen € 200.000. De kosten voor de aanschaf van nieuwe inzinkbare palen werden geschat op € 600.000.