Cliëntervaringsonderzoek Wmo van start

In Maastricht ontvangen ongeveer 10.500 mensen ondersteuning op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat is hulp om mensen zo goed mogelijk te laten meedoen aan de samenleving, zoals individuele begeleiding, hulp bij huishouden of dagbesteding. De gemeente Maastricht wil graag weten hoe mensen deze ondersteuning ervaren. Daarom is op 17 april het cliëntervaringsonderzoek Wmo van start gegaan.

man in rolstoel, geduwd door vrouw

Vragen
Om te onderzoeken hoe mensen de ondersteuning ervaren, is een korte vragenlijst samengesteld. De vragen gaan over de ervaringen, de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en het effect op het leven van de ondersteuning. Het invullen duurt maximaal 10 minuten. In de week 16 ontvangen 2.000 cliënten met een Wmo indicatie deze vragenlijst. Deelname is vrijwillig en anoniem.

Verbeteren
Wethouder de Graaf roept op om deel te nemen aan het onderzoek: ‘Wij leveren maatwerk voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Dat moet mensen helpen om mee te doen aan de samenleving en de regie over hun eigen leven te voeren. Ik wil graag weten of mensen het gevoel hebben of dat lukt. Ook is het belangrijk om te weten of de manier waarop we dat doen als prettig wordt ervaren. Daarom hoop ik dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst de invullen, zodat wij onze manier van werken weer kunnen verbeteren waar dat nodig is’.

Hulp nodig
We vragen mensen de vragenlijst digitaal of op papier in te vullen. Daarbij kunnen ze hulp vragen van bijvoorbeeld partner of mantelzorger. Stichting MEE of Steunpunt Mantelzorg Zuid kunnen ook helpen.

Stichting MEE
Stichting MEE Zuid-Limburg kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur bereiken via (088) 010 22 22. Vraag naar het servicepunt.

Steunpunt Mantelzorg Zuid
Steunpunt Mantelzorg kunt u op maandagen (behalve feestdagen) tussen 11.00 en 12.00 uur bereiken via (043) 321 50 46 of op dat moment binnenlopen (Sphinxlunet 3 in Maastricht).

Meer informatie over Wmo
Heeft u zelf ondersteuning nodig? Of wilt u meer weten over de Wmo? Bel dan met 14 043 of ga naar www.gemeentemaastricht.nl/wmo.