Cliëntonderzoek Wmo

Heeft u ondersteuning via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)? Dan kan het zijn dat u een uitnodiging krijgt om uw ervaringen als cliënt te delen via een enquête. Uiteraard hopen wij dat u gebruik maakt van deze uitnodiging!

Ervaringen van u als cliënt

Om te onderzoeken hoe u de Wmo heeft ervaren, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een korte vragenlijst van 10 vragen gemaakt. Deze vragenlijst wordt in heel Nederland gebruikt om de ervaringen van Wmo-gebruikers vast te stellen. De vragen gaan over uw ervaringen, de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en het effect op uw leven van de ondersteuning die u krijgt. Het invullen duurt maximaal 10 minuten.

Alleen op uitnodiging

U kunt de vragen alleen invullen als u een uitnodiging heeft gekregen. In de brief met uitnodiging die u ontving of op korte termijn zal ontvangen, vindt u een papieren enquête. Wilt u de vragenlijst digitaal invullen? Dat kan, in de brief staat een internetadres en een persoonlijke inlogcode.

Strikt vertrouwelijk

We vragen u om de enquête zelf in te vullen. U kunt hem alleen invullen of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. We willen graag benadrukken dat uw deelname vrijwillig is en géén gevolgen heeft voor uw ondersteuning.

Wat is de Wmo?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt de ondersteuning van mensen die langdurig zorg nodig hebben. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Gemeenten voeren sinds 1 januari 2015 ook individuele begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen, kortdurend verblijf en de hervorming van de hulp bij het huishouden uit. De Wet maatschappelijke ondersteuning wil bereiken dat iedereen meedoet in de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het onderzoek? Stel ze gerust via telefoonnummer (043) 350 56 45 of onderzoekenstatistiek@maastricht.nl. We helpen u graag verder.