College stemt in met recreatievisie van Itteren en Borgharen

afbeelding recreatievisie

Het college van B&W heeft op grote lijnen ingestemd met de door de Dorpsraad Itteren en de Buurtraad Borgharen aangeboden recreatievisie in het Maastrichts deel van het Grensmaas gebied.  De komende tijd gaan de partijen met elkaar in overleg over de manier waarop de plannen tot uitvoer kunnen worden gebracht.  De visie van de buurtkaders is aanvullend op de regionale visie Groen Leven en Beleven. Het college spreekt zijn waardering uit over het voorstel. Wethouder van Grootheest: ‘Dit is een prima voorbeeld van burgerparticipatie in de vorm van meedenken over de invulling van de eigen woon- en leefomgeving’.

In de visie noemen de buurtkaders 8 voorstellen, waarvan er 7 volgens het college haalbaar zijn.

  1.       Realiseren/optimaliseren recreatieve verbinding Landgoederenzone – Hartelstein;
  2.       Realiseren recreatieve verbinding Hartelstein – Voulwammes – Geulle;
  3.       Recreatieve route langs Sibelco – recreatievijver – Itteren – veerpont;
  4.       Veerpont Itteren – Hochterbampd;
  5.       Laagwaterbrug/veerpont Borgharen / fietsbrug langs stuw;
  6.       Groene geleding ’t Brook Itteren;
  7.       Knooppunt recreatievijver;
  8.       Omvormen van de werkweg tot reguliere rondweg om Itteren (vanuit praktisch oogpunt niet         haalbaar)

Overleg

Het college stelt voor om twee maal per jaar met de buurtkaders en andere betrokken partijen overleg te voeren. In dit overleg wordt afgetast in hoeverre en wanneer de plannen uit het voorstel gerealiseerd kunnen worden.