College van Burgemeester en Wethouders wil aanpassing precarioverordening

Vlaggen zonder reclame niet meer belasten; aanslagen 2015 terugbetalen

Vlaggen zonder reclame, zoals de Maastrichtse stadsvlag, moeten niet meer worden belast. Dat vindt het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor de precarioverordening op dit punt aan te passen. Ook stoeptreden, kelderingangen en –roosters,  balustrades, staketsels, bloembakken en vitrines worden geschrapt uit de verordening. Daarnaast stelt het college de raad voor een wijzigingsverordening vast te stellen voor het jaar 2015. Daarmee kunnen de dit jaar opgelegde aanslagen voor vlaggen zonder reclame worden vernietigd en terugbetaald.

 “Naar aanleiding van signalen van diverse ondernemers hebben we de precarioverordening tegen het licht gehouden. De verordening is correct toegepast, maar voldoet op het punt van vlaggen niet aan hetgeen we beogen. Vandaar ook dat we de gemeenteraad voorstellen maatregelen te treffen. Daarnaast gaan we met ingang van volgend jaar een aantal kleinere objecten, zoals roosters en bloembakken, niet meer belasten. Dat leidt tot een kostenbesparing bij de gemeente, maar is ook ondernemersvriendelijker”, aldus John Aarts, wethouder voor Financiën.   

Precario

Precariobelasting wordt geheven over voorwerpen onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemd gemeentegrond. Het doel is commercieel gebruik van de openbare ruimte te belasten. Het vaststellen van de precarioverordening is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Vlaggen en wimpels zonder reclame

Het college is van mening dat vlaggen van overheden (landen, regio’s en steden, dus zonder reclame-uiting) voor bedrijven niet of nauwelijks attentieverhogend werken. Daarom stelt het college voor de verordening op dit punt aan te passen. Afschaffing leidt bovendien tot een afname van de kosten die de gemeente moet maken voor het innen van de belasting. Het college stelt eveneens voor de dit jaar opgelegde aanslagen voor deze vlaggen terug te draaien.

Deregulering

Het college heeft daarnaast gekeken op welke punten de verordening kan worden vereenvoudigd. Stoeptreden, kelderingangen en –roosters,  balustrades, staketsels, bloembakken en vitrines kunnen volgens het college worden geschrapt uit de verordening. “Deze zaken zijn zo futiel, dat ze de gemeente haast meer kosten, dan dat ze opleveren en de belasting van de openbare ruimte is marginaal. Dan ligt het voor de hand om deze zaken, vanuit het oogpunt van deregulering en ondernemersvriendelijkheid, te schrappen,” aldus Aarts.

De gemeenteraad neemt in oktober een besluit over het voorstel van het college.