Conceptverordening subsidie vrijwilligersactiviteiten ter inzage

In een breed dialoogproces met organisaties betrokken bij vrijwilligerswerk is in 2015 een conceptverordening opgesteld voor de gemeentelijke subsidiëring van vrijwilligersactiviteiten. Op deze conceptverordening en de bijbehorende conceptuitvoeringsregeling kunt u tot 15 april inspreken.