Conferentie Veilige en gezonde school voor docenten voortgezet onderwijs in Maastricht en Heuvelland

Aanstaande maandag 22 oktober nemen honderden docenten en ondersteunend personeel uit het voortgezet en speciaal onderwijs in Maastricht en Heuvelland deel aan de miniconferentie Gezonde en veilige school? Dat zijn wij! De miniconferentie vindt plaats in het MECC in Maastricht van 13.00 uur tot 17.30 uur

Het doel van de conferentie is de banden tussen docenten en andere professionals die zich inzetten voor jongeren te verstevigen. Een veilige school legt een belangrijke basis voor een gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen. Het onderwijs is tevens de plek waar jongeren vroeg in beeld komen en waar professionals snel aan de slag kunnen met vragen en problemen, voor ze te groot en complex zijn geworden. Docenten zijn daarbij vaak de eerste professionals die ze opmerken.

Tijdens de conferentie draait het om kennis delen en handreikingen krijgen. Docenten zien wie er ook aan de slag is met de problematiek die ze signaleren en ze leren de wereld rondom school beter kennen.  De conferentie is een initiatief van bestuurders van LVO, Mosae Lira, Leeuwenborgh, GGD, Halt en gemeenten in het Heuvelland en Maastricht. Zij werken samen in een convenantgroep met als doel een veilige en gezonde schoolomgeving.

Deze conferentie biedt de deelnemers met een breed scala aan workshops inzicht in landelijke en regionale organisaties die ook bezig zijn met veiligheid en gezondheid van jeugdigen en die een ondersteunende rol kunnen spelen in de aanpak van de problematiek. Het gaat o.a. over pesten, drugs en alcoholgebruik, loverboy-problematiek, verbaal of fysiek geweld, depressies, eetgewoonten, maar ook over inbraakpreventie en brandveiligheid.

Deze conferentie is een uniek initiatief en toont het belang dat de bestuurders hechten aan een gezonde en veilige schoolomgeving in Maastricht en het Heuvelland.

Voor de leerlingen is 22 oktober een schoolvrije dag.