Controle hondenbelasting

Afbeelding van een hond in het gras

Vanaf eind oktober tot en met december vinden weer de jaarlijkse controles plaats op het bezit van honden. Controleurs van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) kunnen bij u aanbellen om het hondenbezit te inventariseren. Deze controleurs kunnen zich legitimeren, vraag daarnaar!  

Voor elke hond die u bezit, betaalt u jaarlijks hondenbelasting. De hoogte van uw hondenbelasting is afhankelijk van het aantal honden dat u heeft. Het tarief voor de hondenbelasting vindt u in onze producten- en dienstencatalogus: hondenbelasting, hond aanmelden.   

Boete

Heeft u uw hond(en) nog niet aangegeven? Doe dit dan zo snel mogelijk. Zo kunt u onnodige boetes voorkomen. Als tijdens de controle blijkt dat u van een of meer honden geen aangifte heeft gedaan, dan loopt u het risico dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd. Heeft de controleur het vermoeden dat er een of meer honden gehouden worden, maar wordt de deur niet opengedaan, dan laat deze een brief met informatie over de hondenbelasting op het adres achter. 

Aangifte

U kunt uw hond(en) het snelst aanmelden (of afmelden) via uw persoonlijke pagina op de www.bsgw.nl. Heeft u geen internet? Dan kunt u het aangiftebiljet telefonisch aanvragen via de belastingtelefoon: 088 8420 420 (keuze 1). Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand als u belt. Medewerkers van de BsGW-belastingtelefoon zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur.