Convenant meeropbrengst toeristenbelasting ondertekend

Impuls van € 3 mln. in Maastrichtse economie een feit

De samenwerkende Hotels Maastricht (Sahot), het Maastrichts Convention Bureau (MCB) en de gemeente Maastricht gaan de komende tien jaar jaarlijks € 300.000 investeren in de economie van de stad. Sahot en gemeente willen daarmee meer overnachtingen gaan realiseren in Maastricht. Hiertoe is vandaag een convenant getekend door John Aarts, wethouder economie van de gemeente Maastricht, en Antoine Scheerens, voorzitter van de Sahot, in aanwezigheid van de directeur van het MCB, Jurgen Moors. 

De investering wordt gefinancierd uit een verhoging van de toeristenbelasting, waardoor jaarlijks een meeropbrengst ontstaat van € 600.000. De helft daarvan vloeit terug naar de algemene middelen van de gemeente Maastricht. Met de andere helft wil de stad meer en langer verblijf in Maastricht stimuleren. Vooral het zakelijk toerisme is van belang, omdat dit leidt tot een forse besteding per bezoeker in de stad. Met het convenant, dat een totale investering van € 3 mln. behelst, denken de partijen een duurzame impuls te kunnen geven aan de Maastrichtse economie.

Meer toeristische overnachtingen

Sahot ontvangt jaarlijks € 100.000 subsidie. Hiermee dienen de samenwerkende hotels een groei van het aantal toeristische overnachtingen te bewerkstelligen. Om dit te bereiken wil Sahot samen met gemeente, MCB, Centrummanagement en Maastricht Marketing nieuwe initiatieven ontwikkelen of faciliteren. Hierbij wordt met name gekeken naar kwalitatief goede evenementen die passen bij het imago van de stad en daaraan langjarig kunnen bijdragen.

Meer zakelijke overnachtingen

Het Maastrichts Convention Bureau ontvangt jaarlijks € 200.000 subsidie. Het doel is om meer congressen naar de stad te halen. Hierdoor stijgt het aantal zakelijke overnachtingen. De subsidie is een aanvulling op het project Congresstad+, waarin het MCB vooral inzet op het werven van medische congressen. Het gaat dan met name om congressen op het gebied van cardiovasculaire aandoeningen, chronische ziekten, volksgezondheid of neurowetenschappen. Met de gelden uit het convenant kan het MCB deze aanpak intensiveren. Daarnaast kan het MCB binnen andere (medische) sectoren congressen acquireren.

Reacties  

John Aarts: “Dit convenant gaat een structurele en merkbare impuls geven aan de Maastrichtse economie. Chapeau voor de hotellerie en Sahot in het bijzonder. Dankzij hen wordt er de komende 10 jaar 3 miljoen geïnvesteerd in de stad. Dat is niet alleen goed voor alle hotels, maar zal ook revenuen genereren voor het midden- en kleinbedrijf.”

Antoine Scheerens: “Sahot hotels zijn zeer verheugd met de uitkomst van dit convenant over de samenwerking met de stad Maastricht en hopen inderdaad dat daarmee een stevig fundament gelegd kan worden onder het MCB nieuwe stijl. Dit alles met maar één doel: om Maastricht als congresstad verder op de kaart te zetten in samenwerking met diverse partijen waaronder MECC, VVV Maastricht Marketing, MCB en congresorganisatoren. Dit convenant is een verdere professionalisering van  de samenwerking tussen private en publieke partijen met als gezamenlijk doel om de stad Maastricht te promoten als leisure en congres destinatie.”

Jurgen Moors, directeur van het MCB: “Maastricht heeft alle troeven in handen om verder uit te groeien tot een toonaangevende internationale congresdestinatie. Denk daarbij aan de centrale ligging in de euregio met acht internationale luchthavens binnen één uur rijden, maar vooral ook aan de bourgondische sfeer en compactheid van de stad. Congresdeelnemers treffen elkaar na het congres en beschikken, op loopafstand, over alle moois wat Maastricht te bieden heeft. De vier grootste nationale medische verenigingen congresseren jaarlijks in Maastricht, daarnaast vinden er jaarlijks ongeveer 25 internationale congressen plaats. Dit alles genereert een enorme economische spin-off voor de regio zeker als je weet dat elke congresdeelnemer een gemiddelde besteding van 360 euro per dag achterlaat.”

Lars Flinkerbusch, directeur VVV Maastricht Marketing: “Het beschikbaar komen van extra middelen om meer congressen naar Maastricht te halen juich ik toe; want de bestedingen van de zakelijke bezoeker aan onze stad zijn zoals we weten aanzienlijk. Daarnaast zorgt dit convenant ervoor dat er wordt geïnvesteerd in de lange termijn. Daardoor kunnen we samen met onze samenwerkingspartners waaronder Gemeente Maastricht, SAHOT en Centrummanagement ervoor zorgen dat we het onderscheidend karakter van de evenementen in Maastricht blijven benadrukken en versterken.”

Paul ten Haaf, directeur Centrummanagement Maastricht: “Met dit convenant wordt de samenwerking van partijen in Maastricht wederom onderstreept. Het biedt de mogelijkheid om nieuwe initiatieven op te starten die een impuls geven aan hotelovernachtingen en een bijdrage leveren aan werkgelegenheid en een toekomstbestendig, economisch vitaal en kwalitatief centrum.”

Maastricht internationale kennisstad

Naast deze investering in het zakelijk toerisme, heeft de gemeente samen met andere partijen de afgelopen periode nog een aantal zaken gerealiseerd, die de internationale kenniseconomie van Maastricht zullen gaan versterken. In 2013 nam de gemeente de exploitatie van het MECC over van de RAI. In april van dit jaar kocht de gemeente het volledige vastgoed van het MECC. Met de aankoop kan de gemeente een totale kostenbesparing realiseren van € 15 mln.. Deze gelden worden ingezet om MECC Maastricht verder te ontwikkelen als toonaangevend expositie- en congrescentrum en centrale ontmoetingsplek voor gebruikers en bezoekers van de Brightlands Health Campus. Daarnaast heeft de gemeente in overleg met de hotellerie besloten het restrictieve hotelbeleid voort te zetten. Dit beleid heeft de afgelopen jaren haar vruchten afgeworpen. Tot slot wordt de bijdrage aan het MCB voor de periode 2015 – 2017 (€ 135.000 euro per jaar) gecontinueerd.