Criminaliteitscijfers: dalende trend in Maastricht

Criminaliteitscijfers: dalende trend in Maastricht

De criminaliteitscijfers over 2015 in Maastricht laten over het algemeen een dalende trend zien ten opzichte van 2014. Delicten zoals zakkenrollerij, woninginbraken en diefstal van (brom- en snor)fietsen daalden.

Meerjarenprogramma Veiligheid 2015-2018

Op 31 maart 2015 heeft de gemeenteraad het Meerjarenprogramma Veiligheid 2015-2016 (MJP) vastgesteld. In het MJP zijn doelen gesteld op het gebied van veiligheid en criminaliteit. Download hier het Meerjarenprogramma Veiligheid 2015-2018.

Cijfers 2015: dalende trend

De cijfers over 2015 laten een dalende trend zien ten opzichte van 2014. Bijvoorbeeld woninginbraken (- 18%), gevallen van zakkenrollerij (-17%), diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (-30%), diefstal van (brom- en snor)fietsen (-17%) en straatroven (-18%) daalden.

In 2015 kwamen er minder meldingen van drank- en drugsoverlast binnen (-31%) en daalden de delicten die te maken hebben met bezit, handel en vervaardiging van hard- en sofdrugs (-11%). 

Stijging in 2015: overvallen

Het aantal overvallen in bedrijven is ten opzichte van 2014 gestegen. De oorzaak hier is gelegen in de piek van overvallen die met name in de periode september-november 2015 hebben plaatsgevonden. De overvaller verantwoordelijk voor de piek is opgepakt door de politie.

Download hier de Criminaliteitscijfers van het jaar 2015.