Daadkrachtige aanpak drugsoverlast in grensregio

Het is de burgemeesters van Maastricht, Bilzen, Hoeselt en Riemst menens met de aanpak van de drugsoverlast. Vanaf januari werken het politiekorps Bilzen-Hoeselt-Riemst en het Basisteam Maastricht nog hechter samen in de bestrijding van de drugsoverlast over de landsgrenzen heen.

De politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst zal vanaf 1 januari 2015 intensief samenwerken met het Basisteam Maastricht in de zogenaamde DOEN-aanpak (Drugs Overlast Effe Niet) in de strijd tegen de drugsoverlast. Enkele keren per maand zullen, na gezamenlijke voorbereiding van de dienst, gemengde ploegen patrouilleren, samengesteld uit politieambtenaren van beide korpsen.

Mark Vos, burgemeester Riemst en voorzitter politiecollege PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst: "Deze gemengde ploegen zullen zich toeleggen op het bestrijden van de drugsoverlast over de landsgrenzen heen. Dealers en kopers van drugs, maken namelijk handig gebruik van die landsgrens. Als ze vaststellen dat ze op een bepaalde plaats mogelijk tegen de lamp lopen, verplaatsen ze zich snel over de grens, om zo de politie aan Belgische of Nederlandse zijde te slim af te zijn. Dankzij deze gemengde patrouilles zal dat vanaf januari weer een stuk moeilijker worden.”

Ook burgemeester van Maastricht, Onno Hoes, beaamt dat de drugsproblematiek zich niet binnen de grenzen van één gemeente laat vangen.

Onno Hoes, burgemeester Maastricht: “Veiligheidsissues zijn niet langer binnen de eigen gemeente op te lossen. Ik ben verheugd dat de grensoverschrijdende samenwerking op deze operationele wijze daadkrachtig wordt aangepakt. En dat dankzij het wederzijds vertrouwen tussen de burgemeesters en de politiechefs.”

De gezamenlijke controles worden uitgevoerd binnen het kader van het Benelux-verdrag en worden ondersteund door de federale politie.

Dirk Claes, korpschef PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst: “Dankzij deze samenwerking met de Nederlandse collega’s kunnen wij langs beide zijden kennis uitwisselen over de personen die bij ons bekend staan als dealer of koper. Op die manier kunnen we de anonimiteit van buitenlandse kopers en dealers doorbreken en vergroten we de pakkans.”

De werkmethodes van politie en gerecht in België en Nederland zijn verschillend, maar de noodzaak en ambitie om operationeel samen resultaten te boeken in het belang van de bestrijding van drugsoverlast is groot en brengt de veiligheidsorganisaties over de landsgrenzen heen bij elkaar.

Oliver Laumen, chef Basisteam Maastricht: “Het is net door samen te werken dat we nu uniforme werkmethodes kunnen gaan opbouwen. Daarnaast bereiken we ook meer resultaat door een efficiëntere inzet van onze politiemensen. Met inachtneming van de internationale verdragen, beslechten wij samen met onze Belgische collega's, door middel van de toegang tot zowel de Belgische als Nederlandse informatiesystemen, ook steeds meer de hindernissen die een landsgrens met zich meebrengt in het politieonderzoek. Wij doen het in het belang van de inwoners van onze gezamenlijke bewakingsgebieden. Dit motiveert onze politiemensen enorm.”

Als het project positief wordt geëvalueerd, volgt er wellicht een uitbreiding van de samenwerking tussen de politiekorpsen in de grensregio tussen België en Nederland.