De Asielzoekmachine

Foto bijeenkomst Asielzoekmachine - Kenneth Tan Fotografie

De Asielzoekmachine is een landelijk project dat samen met het Nederlandse publiek op zoek gaat naar antwoorden bij vragen als: werkt ons asielbeleid? En hoe zouden we eigenlijk willen dat het werkt? Het project bestaat uit een webdocumentaire, tentoonstellingen, een radio- en TV-documentaire en publieksbijeenkomsten in het hele land.

Rechten van het Kind

Tijdens een publieksbijeenkomst in Maastricht over het asielbeleid staat het kind centraal. De vraag is of en hoe de Rechten van het Kind worden vertaald in de praktijk van de opvang van kinderen. Wat wordt er wel en niet gedaan? Hoe zit het met hun veiligheid, hun onderwijs, hun plezier in het leven, hun vooruitzichten? Wat zijn hun ervaringen? Wat hebben ze nodig?

Onderzoek

Debatcentrum Sphinx en de Asielzoekmachine onderzoeken samen met kinderen, experts en publiek deze kwestie door middel van interviews, brainstormsessies en debatten. Sphinx is een van de debatcentra in Nederland die met de Asielzoekmachine samenwerkt. Elk debatcentrum heeft een eigen thema gekozen (integratie, terugkeer, werk, buurtinitiatieven etc.).

Tentoonstelling en concept-manifest

Op woensdagmiddag 25 mei zijn jonge asielzoekers onder begeleiding aan de slag gegaan met knutselprojecten en met het maken van een filmreportage. Deze reportage reist ook mee naar de slotmanifestatie op 20 juni in Den Haag. Het resultaat van deze bijeenkomst is een tentoonstelling en een concept-manifest met actiepunten en suggesties.

Publieke bijeenkomst

Aansluitend is er in de avond een publieke bijeenkomst gehouden waar het publiek, samen met experts en andere betrokkenen, thema’s uit het asielbeleid voor kinderen bespraken. Met bijdragen van onder andere Marieke Sleijpen, onderzoeker naar veerkracht bij jonge asielzoekers, Safoura Ghaeminia, voormalig alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) en nu onderzoeker naar alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s), en Moos Pozzo, werkzaam bij De Vrolijkheid in AZC Heerlen. De avond werd gevuld met onder meer interviews en groepsdiscussies in werkgroepen waarbij de resultaten van het middagprogramma als input werden gebruikt.

Slotmanifestatie op 20 juni

Aan het einde van de avond werd het manifest aangeboden aan Burgemeester Annemarie Penn-te Strake. Nu reist het mee naar de slotmanifestatie van De Asielzoekmachine op 20 juni 2016.

Betrokken partijen

Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van J&S Changemakers, Jos Netto en Mohamad Garrout, Stichting de Vrolijkheid, Coffeelovers, gemeente Maastricht, Moos Pozzo, United World College en vele anderen.

Deel uw ideeën voor een beter asielbeleid

De Asielzoekmachine heeft als doel om iedereen - vluchtelingen, burgers, beleidsuitvoerders en beleidscriticasters - mee te laten denken over de vormgeving van het asielbeleid. Heeft u ideeën voor een beter asielbeleid? Deel deze dan met de Asielzoekmachine op http://asielzoekmachine.nl/ideeen.