De openbare ruimte gebruiken we samen!

Met ‘openbare ruimte’ bedoelen we de buitenruimte in onze stad die we met elkaar delen. Om te zorgen dat de openbare ruimte heel, schoon, veilig en leefbaar blijft, hebben we afspraken gemaakt. Team Handhaven ziet toe op deze afspraken.

Uitstallingen

Er zijn regels voor het gebruik van uitstallingen. Dat zijn reclameborden, plantenbakken en andere (winkel)presentaties, die voor de gevel van een winkel kunnen staan.

Team Handhaven controleert deze regels. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat voetpaden toegankelijk blijven voor mensen met rolstoelen en kinderwagens. We willen ook dat uitstallingen geen overlast veroorzaken voor bewoners en bezoekers. Daarom is er een vergunning nodig. Die kunt u hier aanvragen.

Terrassen

Handhavers controleren ook de afspraken over het plaatsen van terrassen. Daarbij letten ze vooral op de veiligheid en het juiste gebruik van stoep of plein. Doorgangen moeten vrij toegankelijk zijn (zonder blokkades), ook voor mensen met een rolstoel of kinderwagen. En nooduitgangen moeten vrij blijven. Voor meer informatie, ga naar onze pagina over terassenbeleid.

Nog veel meer

Er zijn natuurlijk meer afspraken en richtlijnen voor het gebruik van de openbare ruimte in onze stad. De handhavers houden zich ook bezig met bijvoorbeeld parkeren en (zwerf)afval. Heeft u een melding voor Team Handhaven? Laat het weten via de BuitenBeter App, post@maastricht.nl of bel 14 043.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw Wijkgebonden Medewerker van Team Handhaven: bel 14 043 en geef aan in welke wijk u woont.