De Week van Nieuw Maastricht: 30 mei t/m 4 juni 2016

Om nieuwe stedelijke ontwikkelingen en creatieve ideeën onder de aandacht te brengen organiseert Maastricht-LAB De Week van Nieuw Maastricht (#WNM16). Het is een zesdaags evenement vol workshops, rondleidingen, debatten, lezingen, netwerkevents en inspiratie. Het evenement, waar ook andere organisaties aan deelnemen, is vrij toegankelijk voor iedereen die zich betrokken voelt bij de toekomst van de stad Maastricht. De Week van Nieuw Maastricht wordt gehouden van maandag 30 mei t/m zaterdag 4 juni op meerdere locaties. #WNM16: doe mee, ontdek en deel!

Maastricht: stad in ontwikkeling!

Maastricht is een stad die continu in ontwikkeling is. Vroeger, nu en in de toekomst. Een stad van meer dan 2000 jaar oud met een rijke historie van stadsontwikkeling en herbestemming.

De wereld verandert in een hoog tempo. Blauwdrukken en masterplannen voor grootschalige gebiedsontwikkeling zijn grotendeels voorbij. Bovendien zijn er naast de gemeente en projectontwikkelaars steeds meer organisaties en individuen die samen de stad maken. De betrokkenheid bij de ontwikkeling van de stad is groot. Er ontstaan nieuwe vormen van stadsontwikkeling, met ruimte voor kleinschalige initiatieven van creatieve ondernemers en stadmakers. Grote opgaven voor Maastricht liggen in de gebiedsontwikkelingen van o.a. het Sphinxkwartier, de Groene Loper en Tapijn. Maar juist ook de kleinere initiatieven in de stad zijn van groot belang voor de aantrekkelijkheid van Maastricht: de culturele broedplaatsen, de tijdelijke parken en de creatieve winkelconcepten.

Deze grote en kleine ontwikkelingen komen tijdens de Week van Nieuw Maastricht aan bod. De week is een moment om aandacht te geven aan alle plekken en mensen in de stad die een bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van Maastricht. Een week waarin bewoners en bezoekers van Maastricht verborgen pareltjes en inspirerende plekken kunnen ontdekken. Een week waarin creatieve ondernemers een podium krijgen en experimenten worden gelanceerd. En een week waarin we samen het gesprek voeren over de stedelijke ontwikkeling van Maastricht. 

Programma #WNM16: doe mee, ontdek & deel

De week bestaat uit een gevarieerd aanbod van activiteiten. Elke dag staat in het teken van een thema in relatie tot stedelijke ontwikkeling. Voorbeelden van thema’s zijn architectuur en stedenbouw, creatieve winkel- en horecaconcepten en leegstand en herbestemming. Overdag kunnen mensen zich aanmelden voor activiteiten zoals de workshop ‘makkelijk groen’ op woensdag 1 juni, die in samenwerking met het CNME wordt georganiseerd. Of de LAB-Safari op vrijdag 3 juni, waarbij iedereen op de fiets langs diverse initiatieven en projecten wordt geleid. Ook worden er enkele besloten activiteiten georganiseerd, zoals het werkcongres ‘werken aan stadslabs’ op vrijdag 3 juni voor andere initiatiefnemers van stadslabs in Nederland en Europa.

Van maandag t/m vrijdag is er elke dag vanaf 17.30 uur een LAB-Café in de Brandweer. Tijdens het LAB-Café gaat tafelvoorzitter George Vogelaar in gesprek met tafelgasten en het publiek over het thema van de dag en buigt zich over de vraag hoe we van Maastricht een nog aantrekkelijkere stad maken. Iedereen is welkom om bij het LAB-Café aan te sluiten. Het avondprogramma bestaat uit een lezing, rondleiding of debat.

Het voorlopige programma en meer informatie over de verschillende activiteiten staat op de website www.maastrichtlab.nl/wnm. Het definitieve programma wordt begin mei vastgelegd!

Maastricht-LAB

De Week van Nieuw Maastricht is een initiatief van het Maastricht-LAB: aanjager van nieuwe vormen van stadsontwikkeling in Maastricht. Het Maastricht-LAB experimenteert met concrete projecten in de stad om te leren hoe je de stad anno 2016 op creatieve wijze kan ontwikkelen. Daarnaast stimuleert het Maastricht-LAB het publieke debat over stedelijke ontwikkeling, in samenwerking met diverse partners en stadmakers uit Maastricht, Nederland en Europa. De Week van Nieuw Maastricht sluit hierop aan. Voor meer informatie over het Maastricht-LAB: www.maastrichtlab.nl

NIEUWSGIERIG?

-         Website en voorlopig programma: www.maastrichtlab.nl/wnm

-         Facebook en events: www.facebook.nl/MaastrichtLAB

-         Vragen? wnm@maastrichtlab.nl