Delegatie gemeente bezoekt Chengdu

Karolien Leonard, directeur Stadsontwikkeling en Economie en Helmy Koolen, manager team Economie en Cultuur, bezochten in mei zusterstad Chengdu. Ook namen zij deel aan de Global Innovation Fair, waar Leonard sprak over innovatie en duurzaamheid.

Afbeelding kaart met Chengdu

Tijdens haar speech hield Karolien Leonard de toehoorders voor dat traditie en innovatie in Maastricht hand in hand gaan. Ze verwees daarbij onder meer naar ’s werelds groenste kinderwagen de Greentom en de kweekburger van Mark Post. Daarnaast benadrukte ze de gezamenlijke inspanningen die ondernemers, overheid en onderwijs verrichten onder de vlag #missionzeromaastricht. Deze missie is erop gericht dat Maastricht in 2030 100% klimaatneutraal is. Om dat te bereiken sluit de gemeente onder meer energieakkoorden met grote bedrijven en zoekt ze naar kansen voor duurzame gebiedsontwikkeling, met name langs de Groene Loper. De stad streeft ernaar dat al het huishoudelijke afval in 2030 gescheiden wordt aangeboden en wordt hergebruikt. Nu al zijn er diverse afvalproeven, waarbij de gemeente samen met bewoners nadenkt over het slimmer inzamelen van afval. Om het klimaat te verbeteren, zet het gemeentebestuur ook in op duurzame mobiliteit. Slim reisgedrag wordt gestimuleerd en beloond via het programma Maastricht Bereikbaar.

Als overheidsinstantie geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld door overheidsgebouwen aan te sluiten op restwarmte van papierfabriek SAPPI en openbare verlichting standaard te vervangen door ledverlichting. Leonard: “Zelfs ons oude Stadhuis uit 1664 hebben we dusdanig verduurzaamd dat het nu het op een na beste energielabel heeft ontvangen.”

De directeur Stadsontwikkeling sprak de hoop uit dat de zustersteden Maastricht en Chengdu in de komende jaren ook op het vlak van duurzaamheid van elkaar kunnen leren.