Delegatie gemeenteraad bezoekt instellingen

Een delegatie van de gemeenteraad heeft op 29 mei een werkbezoek gebracht aan een viertal instellingen in Maastricht.

Foto delegatie gemeenteraad op bezoek

Achtereenvolgens werden bezocht het Kindcentrum de Vlinderboom in Heer, de Stichting MEE in gemeenschapsaccommodatie Wittevrouwenveld, RADAR inclusief bezoek aan activiteitencentrum de Kanjel in Limmel en tot slot de Kredietbank Limburg.

Tijdens de werkbezoeken is veel informatie uitgewisseld. Deze informatie wordt op dit moment gerubriceerd en via de raadscommissie Breed Welzijn zal op onderdelen een verdiepingsslag worden gemaakt.