Design Award ‘Made for Maastricht 2018' in teken van hondenpoep en zwerfafval

Inschrijving jaarlijkse prijs van start

Zwerfafval en hondenpoep; beide veroorzaken veel ergernis. Slingerende verpakkingen in parken en op pleinen, hondenpoep op de stoep; het lijken onuitroeibare problemen in de stedelijke omgeving. Daar kunnen ontwerpers iets aan doen. Ze worden uitgedaagd om voor de Design Award ‘Made for Maastricht 2018’, een interactief object voor de openbare ruimte te ontwerpen dat een positieve oplossing biedt voor het probleem van zwerfafval en hondenpoep. Deze jaarlijkse prijsvraag wordt georganiseerd door Designday in samenwerking met Maastricht Academy of Fine Arts and Design (MAFAD) en de gemeente Maastricht, die de prijsvraag beschikbaar stelt.

De opdracht voor de Design Award ‘Made for Maastricht’ spitst zich elk jaar toe op de stedelijke omgeving van Maastricht: ‘De stedelijke omgeving; een biotoop in ontwikkeling’. Binnen dit overkoepelende thema worden professionele ontwerpers en makers uitgedaagd om innovatieve en esthetische oplossingen te bedenken voor wisselende probleemstellingen.

Zo zette Maastricht al stevig in op mobiliteit en bereikbaarheid. Maar ook op kleinere schaal valt er veel winst te boeken op het gebied van leefbaarheid in de stedelijke omgeving. Neem zwerfafval en hondenpoep dat voor veel burgers en overheden een doorn in het oog is, terwijl ook het schoonmaken van de stad hoge kosten met zich meebrengt. Dat vraagt om creatieve oplossingen. Daar kunnen designers bij helpen.

Tot 20 april 2018 kunnen ontwerpers uit binnen en buitenland hun creatieve plannen indienen. Dat kunnen ontwerpen zijn die een statement zijn, maar ook producten en installaties die op een speelse, competitieve, interactieve en toegankelijke manier jongeren/mensen in beweging brengen en op termijn een gedragsverandering bewerkstelligen. Want mensen klagen weliswaar over het afval maar lopen gewoon door. En hondenbezitters worden zelden aangesproken op het niet opruimen van de poep van hun hond. Ontwerpers kunnen met hun creatieve ideeën ook aan deze mentaliteit, aan een passieve houding, iets veranderen door mensen tot actie aan te moedigen.

Uit alle inzendingen selecteert een vakjury de vijf genomineerden die in de eerste week van mei 2018 bekend worden gemaakt. De genomineerde ontwerpen worden vervolgens gezamenlijk gepresenteerd tijdens de 13de editie van het driedaagse event Designday.

De winnaar staat tijdens de opening op 25 mei 2018 op het podium, en ontvangt een bedrag van € 5.000,- te besteden aan de uitwerking van het ingezonden voorstel.

Zo kunnen we het winnende ontwerp straks daadwerkelijk in de stad aantreffen. Een goed werkend en bijzonder product dat bijdraagt aan het verbeteren van onze leefomgeving. Dat een mooi visitekaartje is voor de ontwerper bovendien. 

Designday

Designday is een inspirerend en verbindend platform voor ontwerpers en opdrachtgevers in Nederland, België en Duitsland, een community voor designliefhebbers. Designday organiseert onder andere jaarlijks een driedaags designevent in Maastricht voor (inter)nationale ontwerpers die zelf onafhankelijk en toegankelijk design maken. Designday gelooft in design waarin originaliteit, ambachtelijkheid, duurzaamheid en gezond verstand samengaan.

MAFAD

Maastricht Academy of Fine Arts and Design (MAFAD) bestaat uit de bacheloropleidingen in Fine Arts & Design en de masteropleiding POLIS. Binnen de opleidingen van MAFAD speelt het toepassen van innovatieve materialen en technieken in combinatie met ‘het ambacht’ een belangrijke rol.

Gemeente Maastricht

De Gemeente Maastricht heeft in haar ‘Economische Visie 2020 Made in Maastricht’ de ambitie verwoord om in Maastricht een sterke creatieve maakindustrie te ontwikkelen met een goed vestigingsklimaat voor creatieve ondernemers. Daar past de Design Award ‘Made for Maastricht’, en het beschikbaar stellen van het prijzengeld bij.