Design Award Made for Maastricht is impuls voor vakmanschap

Inschrijven voor jaarlijkse prijs van start

Design Award Made for Maastricht

Voor het 2e achtereenvolgende jaar stelt de gemeente Maastricht een prijs beschikbaar in het kader van het cultuur- en economieprogramma ‘Made in Maastricht’: de Design Award Made for Maastricht. De prijs wordt uitgereikt tijdens het jaarlijkse evenement Designday. Dit evenement richt zich op (eu)regionale en (inter)nationale ontwerpers die toegankelijk design maken. De prijsvraag wordt georganiseerd door Designday i.s.m. Maastricht Academy of Fine Arts and Design (MAFAD) van ZUYD Hogeschool. Het evenement Designday vindt dit jaar plaats van 19 tot en met 21 mei 2017 in de SAM- Decorfabriek aan de Meerssenerweg in Maastricht.

De prijs is geïnitieerd door cultuurwethouder Mieke Damsma. Met het beschikbaar stellen van een jaarlijkse prijs wil de gemeente Maastricht de maakindustrie een extra impuls geven en de waardering van de gemeente Maastricht voor creatief vakmanschap uiten. Vakmanschap omvat in dit geval zowel oude als nieuwe (digitale) technieken. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5000,- . Dit bedrag kan de ontwerper besteden aan de uitwerking van zijn of haar ontwerp. De uitvoering van het ontwerp dient uiterlijk 12 maanden na toekenning van de prijs te zijn gerealiseerd.

De opdracht van de prijs zal zich telkens richten op de stedelijke omgeving van Maastricht als nieuwe biotoop. Dit jaar is de opdracht aan de ontwerpers om een toestel voor de openbare ruimte te ontwerpen met meerdere interactieve functies. Te denken valt aan zitten, ontmoeten, educatie, cultuur, natuur etc. Inzenden kan tot 14 april 2017. De voorwaarden waaraan het ontwerp moet voldoen en meer informatie over de prijs zijn te vinden op: www.designday.nl/design-award-made-for-maastricht-2017

Uit de inzendingen worden 5 genomineerden geselecteerd, die tijdens de Designday worden gepresenteerd. Een jury kiest het winnende ontwerp. De prijs zal worden uitgereikt tijdens het openingsdiner van het evenement, vrijdag 19 mei 2017.

De eerste winnaar van de Design Award Made for Maastricht was BeeCollective met het ontwerp Batpole.

English version:

Design Award Made for Maastricht boosts craftsmanship

Submissions for annual award are open

For the second year in a row, the municipality of Maastricht has made the Design Award Made for Maastricht available as part of the culture and economics program ‘Made in Maastricht’. The winner of this award is being announced during the annual event Designday. This event focuses on (eu)regional and (inter)national designers that create accessible designs. The award is organised by Designday in collaboration with Maastricht Academy of Fine Arts and Design (MAFAD) of ZUYD Academy of Applied Sciences. This year’s Designday takes place on 19-21 May 2017 at the SAM-Decorfabriek at the Meerssenerweg in Maastricht.

The award has been initiated by cultural alderman Mieke Damsma. By supporting the award, the municipality of Maastricht aims to boost the manufacturing industries and show their appreciation for creative craftsmanship. The notion of craftsmanship covers both the old and the new (digital) techniques. The award includes an amount of €5000,-. This amount is meant for further development of the winning design. The execution of the design needs to be completed within 6 months after receiving the award.

Each year, the assignment for this award is focussed on the urban environment of Maastricht as new biotope. The assignment for this year is to create a design for public space with different interactive features. Think of features like sitting, social encounters, education, culture and nature. The requirements for this design and more information on the award can be found on: www.designday.nl/en/design-award-made-for-maastricht-2017.

Five nominees are selected from all the submissions. These nominees can present their work during Designday. A jury will determine the winning design. The winner of the award will be announced during the opening dinner of the event on Friday 19 May 2017. Last year, BeeCollective won the first Design Award Made for Maastricht with their design Batpole.