Directieteam gemeente Maastricht op volle sterkte

Het directieteam van de gemeente Maastricht is weer bijna op volle sterkte. Vanaf 1 augustus versterkt Karolien Leonard als directeur stadsontwikkeling en economie het team. Op 1 april begon Roel Kramer als directeur sociaal. Daarnaast bestaat de directie uit Marthè Rompen, directeur bedrijfsvoering en dienstverlening en Piet Buijtels, gemeentesecretaris en algemeen directeur.

afbeelding directieteam

Nieuwe directeur

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft Karolien Leonard benoemd als directeur Stadsontwikkeling en Economie van de gemeente Maastricht. In die functie werkt zij verder aan het versterken van het leef-, woon- en werkklimaat en de transformatie van Maastricht naar internationale universiteitsstad. Karolien Leonard is 37 jaar en werkt momenteel als directeur Real Estate bij de Provincie Belgisch Limburg. Zij begint op 1 augustus a.s. bij de gemeente Maastricht.

Brok aan ervaring

Karolien heeft een brok aan ervaring opgedaan bij de lokale en provinciale overheid. Van 2008 – 2014 werkte ze als diensthoofd grondgebiedszaken voor de gemeente Heers. In 2014 maakte ze de overstap naar de Provincie Limburg, waar ze als diensthoofd ruimtelijke economie aan de slag ging voor de provinciale ontwikkelingsmaatschappij. Vanaf 2015 stond Karolien aan het hoofd van het provinciale vastgoed en was ze tevens coördinator van de staf facilitair beheer bij de Provincie.

Aantrekkingskracht

“De stad Maastricht, met haar unieke combinatie van historie en nieuwe ontwikkelingsprojecten heeft een aantrekkingskracht die verder gaat dan de landsgrenzen. Ik kijk er erg naar uit om te kunnen bijdragen aan het realiseren van de hoge ambities die deze stad zich gesteld heeft. Dat men voor het invullen van deze functie ook kandidaten van over de grens heeft gezocht, getuigt van het feit dat de Euregionale gedachte in Maastricht echt leeft,” aldus Karolien Leonard. 

Directieteam compleet

Met het benoemen van Karolien Leonard is het directieteam weer compleet. December vorig jaar verliet Guido Derks, voormalig directeur Stadsontwikkeling en Economie, de directie en trad in dienst bij de Provincie Limburg (NL) als directeur van IBA Parkstad. Op 1 april begon Roel Kramer als directeur Sociaal. Een nieuwe functie, ingegeven vanuit de overheveling van een groot aantal rijkstaken op het gebied van jeugd, zorg, werk en inkomen.

Naast Roel Kramer en Karolien Leonard, bestaat het directieteam uit de directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening, Marthè Rompen, en de Gemeentesecretaris/algemeen directeur, Piet Buijtels.

Frisse blik

John Aarts, wethouder voor economie, personeel en organisatie, toont zich content met de gedane benoeming: “Karolien brengt naast grote vakkennis, jonge dynamiek en een frisse, Euregionale blik mee. Met haar ruime ervaring en opgedane leidersvaardigheden op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en economie zal zij een verdere versterking vormen van onze organisatie.”

Op volle sterkte

Piet Buijtels, gemeentesecretaris: “Het is goed dat het directieteam met deze benoeming weer op volle sterkte is. Dat is nodig, want de stad heeft forse ambities, zowel sociaal, ruimtelijk als economisch. Dat een jonge vrouw van Belgische komaf ons directieteam komt versterken, laat zien dat het veranderende DNA van de stad doorsijpelt in alle geledingen van onze organisatie. Een ontwikkeling die ik van harte toejuich.”