Draaginsigne Gewonden de heer Th.G.M. Hochstenbach

Op maandag 29 september reikte burgemeester Hoes, het Draaginsigne Gewonden uit aan de heer Th.G.M. Hochstenbach.

De heer Hochstenbach is in 1949 voor de Koninklijke Landmacht naar Soebang, West-Java uitgezonden met de 2e afdeling, 41e Regiment Veldartillerie. Hij is op 11 april 1949 tijdens een nachtpatrouille onder vuur komen te liggen en in zijn rechteronderbeen en rechterarm geschoten. Hij ontvangt hiervoor geen militair invaliditeitspensioen. 

Achtergrondinformatie

Het Draaginsigne Gewonden is in 1990 bij ministerieel besluit ingesteld. De rijksoverheid vond het wenselijk om respect en dank te betonen aan actief dienende militairen, veteranen en zeelieden, die lichamelijk of psychisch gewond zijn geraakt. Dit als gevolg van hun plichtsvervulling onder oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties als internationale vredesoperaties. Sinds 1990 is het insigne ongeveer 4.300 keer uitgereikt. Dit aantal onderschrijft het unieke karakter van het ereteken. Het is vergelijkbaar met het bekende “Purple Heart“ in de Verenigde Staten. Het Draaginsigne Gewonden is kruisvormig met daarop de spreuk “vulneratus nec victus“, hetgeen betekent “gewond, maar niet verslagen”, met een verticale balk met een lauriertak, dat een gewondenstreep voorstelt die in de decennia voor 1990 aan gewonde militairen werd toegekend. Vier leeuwen op het blok beelden de stoktoppen van de vaandels en standaarden van de krijgsmacht uit. 

De uitreiking van het Draaginsigne Gewonden is een bijzondere aangelegenheid, die in het teken staat van de erkenning van het lichamelijke of psychische letsel van de veteraan of militair én van de maatschappelijke waardering. Als de uitreiking niet geschied door een leidinggevende militair, maar door iemand van buiten de krijgsmacht – zoals in dit geval een burgemeester – wordt de brede maatschappelijke waardering, nog eens benadrukt.