Duikactie naar Romeinse brugresten Maastricht

Zaterdag 3 oktober voeren duikers van de archeologische duikclub Mergor in Mosam in samenwerking met leden van de Maastrichtse duikclub, een onderzoek uit naar de resten van de Romeinse brug. De duikactie vindt plaats tussen 09:00 uur en 16:00 uur bij het rondeel in de Maas waar de obelisk op staat (ter hoogte van de Eksterstraat).

Onderzoek conserveringsmogelijkheden

Onder leiding van gemeentelijk archeoloog Gilbert Soeters verkennen de duikers een nog onbekend deel van de Romeinse brug om de toestand ervan in kaart te brengen. Deze informatie is noodzakelijk om een beter inzicht te krijgen in de omvang en conserveringsmogelijkheden van de brugresten. Het feit dat er de laatste dagen weinig neerslag is geweest zorgt ervoor dat de zichtbaarheid onderwater momenteel goed is.

Behoud cultureel erfgoed

Maastricht vindt het belangrijk om archeologische resten te bewaren op de plek waar ze gevonden zijn. De resten van de Romeinse brug op en in de Maas vormen de oorsprong van de stad Maastricht. En de stad dankt haar naam hier aan. Verder is er in Nederland geen andere Romeinse brug uit de periode 1e-4e eeuw AD bekend. De Romeinse brug staat op de nominatie om als beschermd Rijksmonument te worden aangewezen en hoe meer er over bekend is, hoe beter de bescherming geregeld kan worden.