Duizende nieuwe banen in Zuid-Limburg

In drie jaar tijd duizend nieuwe banen erbij in Zuid-Limburg. Dat is de harde doelstelling van Customer Service Valley, een triple helix samenwerking (overheid, bedrijfsleven en onderwijs) die woensdag 30 september officieel van start gaat. Customer Service Valley wil onder meer met opleidingstrajecten, kennisdeling, innovatie en verdere professionalisering van het vakgebied, Zuid-Limburg als customer service regio verder versterken. Met de kick off gaat ook de eerste mbo-3 opleiding van start, uitgevoerd door ROC Leeuwenborgh.

logo Customer Service Valley

In Maastricht en omgeving zijn zo’n dertig bedrijven actief met een klantcontactcenter. Het gaat om 5.000 arbeidsplaatsen, waarvan 1.500 in Customer Service Valley. De ambitie van Customer Service Valley is om dit aantal uit te breiden van 5.000 naar 6.000 in drie jaar, onder meer door zich te profileren als attractieve vestigingsregio voor bedrijven met een customer service afdeling uit binnen- en buitenland. Begin dit jaar tekenden Vodafone, Q-park, arvato Bertelsmann, de Gemeente Maastricht en de onderwijsorganisaties Arcus, Leeuwenborgh en Hogeschool Zuyd een convenant om de samenwerking in Customer Service Valley te bekrachtigen.

Internationaal

Customer Service Valley is ontstaan vanuit de wens om meer samen te werken en zo de sector te versterken en de slagkracht te vergroten. De internationale ligging, de cultuur en manier van zaken doen van en in deze regio sluiten naadloos aan op het bieden van een adequate en klantgedreven customer service. Gastvrijheid zit besloten in het dna van de Limburgse cultuur. Tegelijkertijd is de regio dynamisch en internationaal.

De door veel klantcontactcentra gewenste meertaligheid ligt om de hoek. Enerzijds door de ligging ten opzichte van Europa, anderzijds door de internationale studentenpopulatie in Maastricht met meer dan honderd nationaliteiten. Om als Customer Service Valley een internationale positie te verwerven wordt er ook samengewerkt met andere cross border initiatieven.

Kick off

Tijdens de kick off geven de convenantpartners hun visie op het project. Tevens presenteert Customer Service Valley zijn logo en wordt de website gelanceerd. Directeur van de landelijke Klantenservice Federatie Geeske te Gussinklo geeft een lezing over de nieuwste ontwikkelingen in customer service. Wethouder John Aarts van de Gemeente Maastricht zal de officiële aftrap verrichten. De aanvang van het programma is om 15.30 uur. De locatie is Château Bethlehem, Bethlehemweg 2 in Maastricht.