Duurzaamheidscoördinator stoomt u klaar voor de toekomst

Hoe zorgt u ervoor dat uw bedrijf klaar is voor de toekomst? En weet u of u voldoet aan de komende strengere duurzaamheidswetgeving? Binnenkort buigt u zich samen met duurzaamheidscoördinator van de Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht en omstreken (SIM) over die vragen. En u krijgt antwoord.

Afbeelding logo SIM

Weerbarstige praktijk

Op dit moment zijn we op de wereld met 6,8 miljard mensen. En bij 10 miljard hebben we echt een probleem. Grondstoffen, hulpbronnen en energie zijn uitputtend. Daarom is het voor uw bedrijf iedere dag belangrijker om op een andere, meer duurzame en innovatieve manier om te gaan met die middelen. En de wil om dat te doen is er ongetwijfeld. Alleen blijkt de praktijk weerbarstiger.

Samen voorbereiden

U heeft de menskracht niet. Of u heeft specifieke technische kennis nodig. En hoe zit het met de terugverdientijd van die duurzaamheidsinvestering? Daarom heeft SIM de vacature voor duurzaamheidscoördinator in het leven geroepen. Hij of zij versterkt de samenwerking en de kennisuitwisseling op het gebied van energie, grondstoffen, materialen en afvalwater tussen alle bedrijven. En helpt u voorbereid te zijn op de komende strengere wetgeving op het gebied van duurzaamheid. Zo voldoet uw onderneming straks ook aan het lokale energieakkoord. In dit akkoord staan afspraken, acties en maatregelen om bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 te verminderen en energieverspilling tegen te gaan.

Meer informatie

De coördinator wordt aangetrokken voor de duur van drie jaar. Hij of zij zal nauw samenwerken met Sonja Demandt, bedrijventerreinmanager SIM. Het project wordt uitgevoerd en betaald door de gemeente Maastricht en de Provincie Limburg. Heeft u vragen over de informatie in dit artikel? Neem dan contact op met Sonja Demandt via sonja.demandt@simmaastricht.eu of 06 531 66 550.