Europees project See2Do! beloond met subsidie

Logo Interreg Vlaanderen-Nederland

Het grensoverschrijdend Interreg programma Vlaanderen-Nederland (vijfde periode) heeft het project See2Do! gehonoreerd met totaal 2.3 miljoen EU subsidie. In See2Do! werken Vlaamse en Nederlandse partners samen in het begeleiden van burgers bij het verduurzamen van woningen. Maastricht is partner en ontvangt ruim €100.000,- subsidie.

Goed voorbeeld doet volgen

Het project See2Do! (doen door zien) richt zich op het verduurzamen van de bestaande bebouwing. Vlaamse en Nederlandse partners helpen in de begeleiding om particulieren zo goed mogelijk te ondersteunen met vragen over het verduurzamen van hun woning.

In het voorjaar van 2015 heeft de gemeente Maastricht een enquête gehouden over het duurzaam maken van woningen en woonomgeving en ook zijn er gesprekken gevoerd met bewoners over dit onderwerp. Uit deze onderzoeken blijkt dat er vooral vraag is naar ondersteuning in de vorm van onafhankelijke informatie, hulp bij de zoektocht naar duurzame oplossingen en ook zoekt men inspiratie en voorbeelden. Met het project See2do! sluiten we op deze vraag aan.

Energieloket

De deelnemende partners, vooral gemeenten, versterken met dit geld hun Energieloket, zetten in op training voor energiecoaches of duurzame voorbeeldgebouwen. Kennisuitwisseling over ‘best practices’ tussen de Belgische en Nederlandse partners is een essentieel onderdeel van dit project. De komende tijd zijn de ontwikkelingen te volgen via de Facebookpagina Duurzaam Maastricht en de themapagina Duurzaamheid op www.thuisinmaastricht.nl.

Een stap naar een klimaatneutraal Maastricht in 2030

Wethouder Gerdo van Grootheest: “Maastricht wil klimaatneutraal zijn in 2030. We geven deze ambitie vorm door steeds meer mensen aan deze opgave te verbinden. Zo ontwikkelen we bijvoorbeeld samen met partners producten en diensten om particulieren te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woon- en leefomgeving. Andere voorbeelden zijn de zonatlas.nl, degroenemenukaart.nl en oplaadpunten voor elektrisch rijden. Met het project See2Do! hebben we een nieuw instrument in handen dat onze ambitie met geld en met kennis ondersteunt.”

Aan See2Do! doen 17 organisaties mee uit Nederland en Vlaanderen. Uit Nederland de gemeenten Maastricht, Helmond, Weert, Helmond en Breda. Uit België onder meer de stad Brugge, Mechelen, Leuven en de Provincie Antwerpen. Het project See2Do! is gestart in het voorjaar 2016 en loopt tot 30 april 2019.

Maastricht klimaatneutraal in 2030

In Maastricht zorgen we voor een top leef-, werk- en verblijfsklimaat voor onze bewoners en bezoekers; nu en in de toekomst. Daarom streven we er ook naar om in 2030 honderd procent klimaatneutraal te zijn. Dat vraagt om meer gebruik van zonne-, water- en windenergie en minder verbruik van olie en gas. Die energieomslag maakt alleen kans als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties de handen ineen slaan. Onder de vlag van het Maastrichts Energie Akkoord werken we samen aan de ambitie klimaatneutraal in 2030.

Platform COOL

Het Maastrichts Energie Akkoord wordt ondersteund door Platform COOL waarin meer dan 20 organisaties actief zijn zoals ENCI, Mosa, Sappi, woningbouwcorporaties, de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en burgerinitiatieven. Samen met de gemeente heeft het platform onderzocht in welke sectoren de grootste kansen liggen voor de omslag naar duurzame energie en de besparing van fossiele energie. Uit dit onderzoek zijn de volgende actielijnen naar voren gekomen: Wonen - Industrie - Duurzame Mobiliteit - Gebiedsontwikkeling en de gemeentelijke organisatie zelf.