Extra iepen voor de iepenpage in het Jekerdal

Gemeente Maastricht en de Vlinderstichting planten op woensdag 9 maart 2016 10 steeliepen in het Jekerdalpark. Zij willen hiermee dit voorjaar extra aandacht besteden aan de zeldzame iepenpage. Wethouder van Grootheest: ‘Met de aanplant van de steeliepen, zorgen wij ervoor dat de iep terugkeert in het stadsbeeld, en dat de iepenpage zich ook in dit gebied kan vestigen’. Het programma voor de aanplant start om 10:00 uur bij het CNME, Natuurtuinen Jekerdal aan de Drabbelstraat.

Vlinderstichting

De Vlinderstichting is een Nederlandse landelijke natuurbeschermingsorganisatie die zich richt op het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa. Maastricht en omgeving is door zijn zuidelijke ligging en bijzondere bodemsamenstelling een van de vlinderrijkste gebieden van Nederland. Sinds 2012 is de Vlinderstichting met een offensief begonnen om de zeldzame iepenpage beter in beeld te brengen.

Iepenpage

De iepenpage staat op de Nederlandse rode lijst van dagvlinders als ernstig bedreigd. Tot 2012 waren er slechts twee vindplaatsen van deze bijzondere vlinder bekend in Nederland in de omgeving van Heerlen. Het goede nieuws is dat dit kleine vlindertje op veel meer plekken blijkt voor te komen, zo ook in Maastricht waar Albert Vliegenthart van de Vlinderstichting de eerste iepenpage in de Beente meldde in de wijk Heugem. Zodra het nieuws bekend werd zijn diverse vrijwilligers in de stad gaan zoeken. En met succes! Hoewel nog lang niet alle straten en parken zijn afgezocht werd de iepenpage al op acht plekken in de stad gevonden waaronder het Jekerdal. De iepenpage komt vooral voor op de overgang van lössgrond naar het beekdal. Een plek waar naast populieren en elzen ook iepen en lindes thuishoren. De vlinder legt zijn eitjes op de buitenste twijgen van de boomkruin van de iep, de waardplant van deze vlindersoort. De soort overwintert als ei en komt in het vroege voorjaar uit op het moment dat de boom begint te bloeien en de jonge vlinders kunnen profiteren van de honingdauw. Een belangrijke voedselplant voor de vlinder is de linde, die in juni, juli bloeit en veel nectar biedt aan vlinders en bijen. Deze boomsoort is voldoende aanwezig in het Jekerdal.

Sporten voor Natuur

Om de iepenpage een extra impuls te geven heeft Sander Turnhout in het kader van “Sporten voor natuur” geld ingezameld voor het versterken van het leefgebied van de vlinder in het Jekerdal. Hiervoor deed hij op 3 augustus 2015 mee aan de IronMan triathlon. Met het sponsorbedrag dat hij hiermee ophaalde kunnen 10 nieuwe steeliepen geplant worden in het Jekerdalpark. Door de aanplant van deze iepen zal voor de vlinder  een betere verbinding ontstaan tussen het Jekerdal en de St. Pietersberg. Hopelijk is de toekomst voor de iepenpage in Maastricht hiermee gewaarborgd.

Iepziekte

Door de iepziekte in de jaren 80 van de vorige eeuw zijn veel iepen uit de stad verdwenen. De verspreiding van deze ziekte vindt plaats door de iepenspintkever. Langs de Jekeroever nabij de Prins Bisschopsingel staan twee grote iepen die de epidemie hebben doorstaan. Uit nadere determinatie is gebleken dat het hier gaat om de steeliep. Uit onderzoek is gebleken dat de iepenspintkever niet geïnteresseerd is in deze soort, waardoor de boom ontsnapt aan de iepziekte. De laatste jaren heeft de gemeente Maastricht op meerdere plaatsen nieuwe steeliepen aangeplant, zoals bijvoorbeeld voor het provinciehuis. Aanplant van deze soort is belangrijk, omdat de steeliep ook van nature thuishoort in deze omgeving.

Programma

10:00 uur          Ontvangst met koffie en vlaai, CNME, Natuurtuinen Jekerdal aan de

                        Drabbelstraat

10:15 uur          Welkom door wethouder Gerdo van Grootheest

10:25 uur          Korte toelichting door Vlinderstichting en Sander van Turnhout (sporten voor

                         natuur)

10:30 uur          Planten iepen

11:00 uur          Afsluiting