Extra impuls voor hotelsector, horeca en mkb in Maastricht

Het aantal zakelijke overnachtingen in Maastricht moet structureel groeien en toeristen moeten langer in de stad blijven. Zo hopen we een nieuwe impuls te geven aan de hotelsector en de overige horeca en het midden- en kleinbedrijf in de stad.

Afbeelding zakenman op hotelkamer

De komende 10 jaar wordt daarom jaarlijks 300.000 euro uitgetrokken. Dat is de belangrijkste doelstelling van een convenant dat de gemeente Maastricht heeft gesloten met de samenwerkende hotels Maastricht (SAHOT) en het Maastrichtse Congresbureau (MCB).

Evenementen en congressen

Om dit te bereiken wordt ingezet op de ontwikkeling van nieuwe, kwalitatief goede en langjarige evenementen die passen bij het imago van de stad. Het Maastrichts Congres Bureau intensiveert de werving van vooral medische congressen op het gebied van cardiovasculaire aandoeningen, chronische ziekten, volksgezondheid en neurowetenschappen.

Het financiële plaatje

De investering wordt gefinancierd uit een verhoging van de toeristenbelasting waardoor jaarlijks een meeropbrengst ontstaat van 600.000 euro. De helft daarvan vloeit terug naar de algemene middelen van de gemeente. De andere helft wordt ingezet voor nieuwe initiatieven die moeten leiden tot meer en langer verblijf in de stad. Daarbij is vooral het zakelijk toerisme van belang, omdat dit leidt tot een forse besteding per bezoeker in de stad 360 euro per dag). Een toename van het aantal congressen leidt tot een groei van het aantal zakelijke toeristen.