Fashion House in oude Labgebouw Vredestein

Forza Asset Management nieuwe partner voor Mode Maastricht

foto Vredestein
impressie Vredestein

Fashion House, de toekomstig broedplaats voor jonge creatieve modetalenten, krijgt een plek in het Labgebouw van Vredestein aan de Lage Frontweg in bedrijventerrein Bosscherveld. De gemeente Maastricht bestemt 1000 m2 van de tweede verdieping in het gebouw voor designers, modemakers en producenten. De creatieve broedplaats krijgt een financiële impuls van vermogensbeheerder Forza Asset Management. Dat maakte Forza gister bekend tijdens de viering van het vijftienjarig bestaan van het bedrijf. Door de financiële steun  krijgen creatieve talenten naast een plek om te ondernemen, ook begeleiding bij het uitgroeien tot ondernemer en de opstart van een bedrijf. Als blijk van waardering doopt de gemeente de nieuwe huisvesting om tot Forza Fashion House Maastricht.

John Aarts, wethouder economische zaken: “Van de oude traditionele Maastrichtse maakindustrie zijn we op weg naar een nieuwe creatieve toekomst. Waar kunnen we dat beter doen dan op een plek die deze overgang als geen ander markeert. Vredestein, tot voor kort in het teken van rubber; vanaf nu het toekomstig laboratorium voor modetalenten.”

Jan Frissen van Forza Asset Management: “De ondernemers uit de Maastrichtse mode en creatieve industrie zijn steengoed, maar ze hebben het lastig. We willen deze jonge, creatieve talenten – ‘de parels’ - op pad helpen, ze de weg wijzen en ze houvast bieden in de ondernemerswereld.”

Mode Maastricht

Fashion House maakt onderdeel uit van het programma Mode Maastricht, een meerjarig programma geïnitieerd door de gemeente Maastricht. De hoofddoelstelling is het versterken van de modesector door verbinden van onderwijs, cultuur en economie rondom mode. Via diverse projecten en activiteiten wordt gestreefd naar behoud en creatie van werkgelegenheid voor de langere termijn. De gemeente heeft 1 miljoen euro geïnvesteerd in het programma. Door cofinanciering en samenwerking wordt deze investering verveelvoudigd. 

Forza Fashion House Maastricht

Met het Forza Fashion House Maastricht creëren gemeente en Forza Asset Management een unieke ontmoetings- en productieplek voor mode en creativiteit. Een plek waar kennis, kunde en creativiteit worden verbonden en nieuw jong talent tot bloei kan komen en uitgroeit tot ondernemerschap. Het succesvolle Fashionclash en de Maastricht Academy of Fine Arts and Design gaan zorgdragen voor de begeleiding van de creatieve talenten. Fashion Council NL is vanuit hun adviesrol ook nauw betrokken bij de ontwikkeling en invulling van het Fashion House. De komende maanden wordt het pand verbouwd (totale kosten: € 650.000) en worden gesprekken gevoerd met geïnteresseerde designers, modemakers en producenten. In 2016 opent het Forza Fashion House Maastricht haar deuren.

Vredesteinlocatie

Het oude Labgebouw ligt in de zogenaamde Vredesteinlocatie, direct ten zuiden van het nieuwe Noorderbrugtracé dat de komende jaren wordt aangelegd. Het gebied kenmerkt zich door tal van karakteristieke gebouwen als de oude gasfabriek (Rijksmonument), de oude schoorsteen, het ‘Kunstfront’ en de Gashouder (Frontenpark). Als het nieuwe tracé van de Noorderbrug gereed is, is het een duidelijk afgebakend gebied dat zich leent voor creatieve, culturele en ambachtelijke bedrijvigheid. Een plek met ruimte voor flexibiliteit, tijdelijkheid en experimenteren. Een ontwikkeling die past binnen de vastgestelde ambities van Belvédère.  

Over het Labgebouw

Het Labgebouw was tot voor kort het laboratorium, de werkplaats, het kantoorgedeelte en de opslag voor Rubber Resources. Vanwege de aanleg van het nieuwe Noorderbrugtracé is Rubber Resources verhuist naar de Beatrixhaven en is het Labgebouw leeg komen te staan. Het gebouw wordt nu herbestemd tot locatie voor culturele en creatieve bedrijvigheid. Zo wordt de benedenverdieping binnenkort in gebruik genomen door de Toneelgroep Maastricht en zal gaan dienen als repetitieruimte en voor decorbouw. In het gebouw zijn ook nog een aantal kleine creatieve ondernemers gevestigd.