Formatie Maastricht van start

Als het aan de zes formerende partijen van de Maastrichtse gemeenteraad (CDA, Senioren Partij, GroenLinks, D66, VVD en SP) ligt wordt er een coalitieakkoord op hoofdlijnen gesloten. Alvorens dit vast te stellen wordt de voltallige gemeenteraad geconsulteerd, alsmede een aantal strategische partners in de stad en regio.

De zes formerende partijen vinden het evenzeer van belang dat het advies van de informateurs wordt gevolgd om ook na de installatie van het nieuwe college van B&W een permanente, open inbreng te bieden aan bewoners, belanghebbenden en andere politieke partijen. Zodat in gezamenlijkheid een gedragen toekomstvisie wordt geformuleerd op de stad. Het coalitieakkoord vormt daarvoor de basis.

In het hoofdlijnenakkoord wordt een aantal majeure maatschappelijke opgaven geformuleerd voor de komende bestuursperiode, die een gezamenlijke, integrale verantwoordelijkheid worden van het voltallige college. Dit was ook de kern van het advies van de informateurs. Bij deze majeure opgaven horen ook doelstellingen en een financieringsbeeld.

Deze opdracht hebben de zes formerende partijen gisteravond (woensdag 18 april) gegeven aan de twee formateurs (Murk Peutz, CDA en Wim Hazeu, GroenLinks). De formateurs zullen vrijdag 20 april om 18:00 hun zienswijze geven op de opdracht en hierover in gesprek gaan met de voltallige gemeenteraad in een openbare bijeenkomst in de raadzaal. Zij zullen tijdens deze bijeenkomst het proces toelichten dat zij voor ogen hebben, indachtig de opdracht.

De basis voor de toekomstvisie, de maatschappelijke opgaven voor deze bestuursperiode en de consultatie bepalen de volgorde van het proces. Daarna volgen portefeuilleverdeling en bemensing. Er zal uiteraard stevig doorgewerkt worden, maar zorgvuldigheid en de kwaliteit van de beoogde consultatie gaan boven tijdsdruk. De verwachting is dat in de eerste helft van juni een nieuw college van B&W kan worden geïnstalleerd.