‘Game’ tegen schuldenlast jongeren

NoCredit, GameOver!

Openstaande rekeningen bij de zorgverzekeraar, onbetaalde boetes of achterstanden bij de belastingdienst: bijna 20 procent van de 18- t/m 24-jarigen heeft hiermee te maken. Het gaat bij 20 procent van die jongeren om bedragen van 2.500 euro of meer. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Jongeren & Geld van het Nibud.

Om deze serieuze schuldenproblematiek onder jongeren aan te pakken is in Maastricht samen met de Belgische ontwikkelaar [ew32] een digitale ‘game’ ontwikkeld, die zich richt op middelbare scholieren. Het betreft een initiatief van de gemeente, Trajekt en ROC Leeuwenborgh.

Het spel heet ‘NoCredit, GameOver!’ en stelt jongeren voor een uitdagende opdracht. Op een interactieve manier ondervinden zij wat het betekent om op eigen benen te staan en schulden te maken. Gedurende het spel leren ze zich wapenen tegen de valkuilen van de consumptiemaatschappij en dienen ze in een groepje manieren te zoeken om de schulden van een fictief personage af te lossen.

Met een tablet en sociale media gaan de jongeren op zoek naar oplossingen in hun stad. Hierbij gaan ze verschillende instanties (banken, telefoonproviders) en hulporganisaties raadplegen en zelf praktische oplossingen voor hun probleem zoeken. Zijzelf nemen de beslissingen.

Werkelijkheid

Interviews, foto’s, QR-codes en documenten dienen aan te tonen dat de jongeren niet alleen hun weg vinden in de wereld van de digitale media, mobiele tools, maar ook in de – soms keiharde – werkelijkheid. Tijdens hun tocht door de stad zijn het de jongeren zelf die de beslissingen nemen. Tijdens een interactieve nabespreking worden hun gedrag en beslissingen geëvalueerd. Dit brengt een belangrijke dialoog op gang, die een eerste aanzet geeft naar meer zelfstandigheid en weerbaarheid rondom het thema.

‘NoCredit, GameOver!’ wordt gespeeld door leerlingen uit de hogere klassen van het VMBO, HAVO, VWO van enkele Maastrichtse scholen. Via “Learning Labs” worden de jongeren betrokken bij de ontwikkeling van het spel en het thema. Daarna bepalen ze in “Game-Labs” hoe het spel dient uit te zien zodat het aansluit bij hun leefwereld en voorkeuren.

Armoede

“Dit spel heeft een concrete doelstelling. Namelijk om handvatten aan te reiken voor een schuldenvrije toekomst. Want het opbouwen van schulden op jonge leeftijd leidt uiteindelijk tot onoverkomelijke problemen en zelfs armoede. Een dergelijke aanpak is dringend noodzakelijk in de huidige consumptiemaatschappij vol verleidingen voor jonge mensen. De spelvorm is een adequaat middel de jongeren te bereiken,” aldus wethouder André Willems van armoedebestrijding.
Door achteraf met de deelnemers in discussie te gaan, wordt een belangrijke dialoog op gang gebracht, die tevens de aanzet vormt naar meer zelfstandigheid en weerbaarheid.

In juni gaat de eerste sessie van het spel in Maastricht van start. Gelijktijdig wordt dit project ook breed aangekondigd en medio oktober 2015 zullen alle scholen aangeschreven worden om dit spel met de leerlingen uit te voeren.