Géén ebola in Maastricht

Foto van the global panorama: artsen met beschermde kleding

Naar aanleiding van vragen en ongerustheid van burgers in Maastricht over ebola deelt de GGD Zuid Limburg het volgende mee: “Er is in Maastricht (of elders in Zuid-Limburg) geen sprake van een patiënt die verdacht wordt van ebola.

Er is voor burgers geen reden tot ongerustheid. Ook hoeven er op dit moment geen maatregelen genomen te worden.”

Onnodige onrust door ‘witte pakken’ ambulancepersoneel

Onder buurtbewoners in een Maastrichtse wijk is zondagavond onrust ontstaan toen een van hun mede-buurtbewoners opgehaald werd door de ambulance en het ambulancepersoneel hierbij ‘witte pakken’ droeg. Men vroeg zich af of het zich om ebola handelde en wat dit voor de buurt zou kunnen betekenen.

De GGD Zuid Limburg wilde graag zo snel mogelijk deze onrust bij de mensen wegnemen en heeft hen daarom diezelfde nacht nog geïnformeerd via een persbericht en een bericht op Twitter. Hierin maakte de GGD bekend dat het bij de patiënt niet handelde om een verdenking op ebola en dat er geen reden tot ongerustheid was, plus dat directe maatregelen niet noodzakelijk waren. Ook politie en meldkamer zijn hiervan op de hoogte gebracht.

Waarom droeg het ambulancepersoneel dan toch beschermende kleding?

Naast ebola zijn er ook behoorlijk wat andere infectieziekten waarbij een patiënt met speciale voorzorgsmaatregelen wordt vervoerd en behandeld. Oók wanneer deze ziekte (nog) niet is vastgesteld. Zo kan bijvoorbeeld het mogelijk vrijkomen van gevaarlijke stoffen al een reden zijn voor het personeel om speciale maatregelen te treffen. Voor hulpverleners, waaronder het ambulancepersoneel, gelden namelijk landelijke protocollen waarin staat dat zij zichzelf altijd zo goed mogelijk moeten beschermen en hoe en wanneer zij dat moeten doen. Want onze mensen kunnen maar beter tien keer met té veel bescherming, dan één keer met te weinig bescherming werken.

Bekijk de veelgestelde vragen over ebola.