Gemeente beraadt zich op uitspraak Ondernemingskamer over SSC-ZL

Het beroep dat de Ondernemingsraad had aangetekend bij de Ondernemingskamer over het ontvlechtingsbesluit voor de oprichting van het Shared Service Center Zuid-Limburg van 21 augustus 2018, is door de Ondernemingskamer gegrond verklaard. Dit ontvlechtingsbesluit heeft betrekking op de onderdelen Personeels- en Salarisadministratie en Informatiediensten binnen de gemeente Maastricht.

De gemeente Maastricht heeft kennis genomen van deze uitspraak van de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. De gemeente beraadt zich op deze uitspraak en de daardoor ontstane situatie. De gemeente is voornemens om op korte termijn met de Ondernemingsraad aan tafel te gaan om de ontstane situatie te bespreken.

Deze uitspraak van de Ondernemingskamer heeft tot gevolg dat het intrekken van het ontvlechtingsbesluit van 21 augustus 2018 voor de Informatiediensten (ID) en Personeels- en Salarisadministratie (PSA) heel snel aan het college van burgemeester en wethouders wordt voorgelegd. Daarmee worden de (voorlopige) aanwijzingsbesluiten voor het Maastrichtse personeel voor ID eveneens ingetrokken en worden verdere stappen in het plaatsingsproces stilgelegd, dit geldt ook voor PSA. De betrokken medewerkers binnen de gemeente Maastricht zijn geïnformeerd over de ontstane situatie.

Hoewel de beschikking van de Ondernemingskamer het taakveld van inkoop niet raakt, wordt desondanks met het Shared Service Center Zuid-Limburg overlegd om het plaatsingsproces aan te houden.

Komende maandag volgt naar verwachting de uitspraak in het kort geding in de zaak van de vakbonden FNV en CNV tegen de gemeente Maastricht en Bestuur SSC-ZL over de eenzijdige vaststelling van het sociaal plan.