Gemeente controleert kamerverhuur in project ‘Veilige Kamers’

Deze week start de gemeente Maastricht met de controle van kamerverhuurpanden in het kader van het project ‘Veilige Kamers’. Handhavers van de gemeente Maastricht controleren tijdens het project 500 kamerverhuurpanden waarbij als uitgangspunt geldt dat de brandveiligheid van de panden gewaarborgd moet zijn en het gebruik strookt met het geldende bestemmingsplan.

Wanneer de brandveiligheid niet in orde is, stelt de gemeente de eigenaar in de gelegenheid binnen een redelijke termijn alsnog het pand te laten voldoen aan de brandveiligheidseisen.

Wanneer kamerverhuur in strijd is met het bestemmingsplan kan een eigenaar, door middel van een omgevingsvergunning, een ontheffing aanvragen. Wanneer dit niet mogelijk is zal het gebruik van een pand voor kamerverhuur gestaakt moeten worden.  

De gemeente Maastricht verwacht in 2015 nagenoeg alle panden gecontroleerd te hebben.

Meer informatie is te vinden op www.gemeentemaastricht.nl/veiligekamers of www.gemeentemaastricht.nl/safehousing