Gemeente doet mee met de Dag van de Duurzaamheid

Op vrijdag 10 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid. Doel van deze dag is niet alleen om mensen bewust te maken van het belang van een duurzamere omgeving en ze erbij te betrekken, maar ook te laten zien dat er al veel gebeurt om onze samenleving groener te maken. Door heel Nederland zullen allerlei duurzame activiteiten plaatsvinden, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Ook Maastricht doet mee aan deze dag.

Zo zal wethouder Gerdo van Grootheest deelnemen aan de (landelijke) voorleesactie uit Mr. Finney en het raadsel in de bomen. Op vrijdagochtend leest de wethouder tussen 10.30 en 12.00 uur de kleuters en kinderen van groep 3 van Kindcentrum Aloysius hieruit voor.     

Voorleesactie

Het CNME Maastricht en Regio heeft ervoor gezorgd dat er op 10 scholen in en rond Maastricht het verhaal wordt voorgelezen van Mr Finney en zijn vrienden. Het verhaal, geschreven door Laurentien van Oranje en met illustraties van Sieb Posthuma, gaat over eerlijk delen en hoe er daardoor beter met de aarde kan worden omgegaan.

Naast wethouder Gerdo van Grootheest zullen ook mensen die in hun dagelijks werk met duurzaamheid te maken hebben voorlezen zoals ambtenaren, mensen uit het bedrijfsleven en medewerkers van het CNME. Ook gaan de voorlezers in gesprek met leerlingen over duurzaamheid.

Wethouder Gerdo van Grootheest:”Het is belangrijk dat kinderen al vroeg bewust worden en leren dat we zelf heel veel kunnen doen om onze omgeving duurzamer en groener te maken. Jong geleerd is immers oud gedaan. En vaak komen kinderen met hele creatieve, inspirerende en mooie oplossingen”.

Duurzaamheidsbeleid 

In het coalitieakkoord 2014-2018 neemt het thema duurzaamheid een belangrijke plek in. Het past in de ambities die de stad heeft om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Daarom gaat de gemeente voor een lokaal energieakkoord om ervoor te zorgen dat er meer zichtbare, concrete actie komt. Dit doen we niet alleen, maar in samenwerking met burgers, bedrijven en andere maatschappelijke partners die zich verenigd hebben in Platform Cool. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een plan van aanpak. Dit plan schetst de manier waarop het gemeentebestuur deze ambitie wil gaan waarmaken en benoemt  de (meetbare) doelstellingen op zowel de korte als de lange termijn.