Gemeente en UM pakken fietsoverlast pleintje Tweebergenpoort - Grote Gracht aan

Kunstwerk Valentin Loellmann moet einde maken aan fout gestalde fietsen

De gemeente Maastricht en Universiteit Maastricht (UM) gaan de overlast aanpakken van foutief gestalde fietsen op het pleintje Tweebergenpoort – Grote Gracht. De fietsen zorgen al geruime tijd voor overlast bij passanten, omwonenden en ondernemers. Ook ontsiert de veelvoud aan fietsen de monumentale stadsentree. Gemeente en Universiteit hebben daarom na goed overleg met de buurt besloten om op de kop van het pleintje een zitobject te plaatsen. Dit zitobject, een kunstwerk van Valentin Loellman, moet het stallen van fietsen voorkomen en de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. Het kunstwerk wordt geplaatst in het voorjaar 2018.  In de tussentijd wordt straatmeubilair geplaatst rondom de boom op het pleintje. Dit moet het stallen van fietsen in de tussenliggende periode voorkomen. Voor studenten biedt de Universiteit, in de Bike Shed ter hoogte van de Grote Gracht 82, inpandig voldoende stallingsruimte.

John Paulus, per 1 september de uitbater van café de Poort, is verheugd met de gekozen oplossing: "Als nieuwe ondernemer op dit prachtige stukje binnenstad ben ik blij dat er vooruit wordt gedacht over de publieke ruimte. Ik hoop dat ook ik mijn steentje kan bijdragen aan het in ere herstellen van deze prachtige ontmoetingsplaats."

Kunstwerk

Ook het kunstwerk moet de ontmoeting stimuleren. “De ronde vorm van de bank biedt  inwoners, bezoekers en passanten de kans om elkaar te leren kennen. Mensen zitten naast en tegenover elkaar,” aldus Loellmann. De uit Duitsland afkomstige kunstenaar met een atelier in Maastricht liet zich in zijn ontwerp inspireren door de geschiedenis van het pleintje. “Deze plek is het resultaat van zo’n 2000 jaar Maastrichtse geschiedenis. Mijn kunstwerk verwijst naar een brug. De brug zoals we die kennen als drager van een weg en ‘de brug’ die de geschiedenis, het heden en de toekomst verbindt. Daarmee wordt ook gerefereerd aan de rijke historie van deze plek. Een geschiedenis die vol staat van tegenstellingen, maar toch één geheel vormt. De aan elkaar tegengestelde materialen, die in de bank verwerkt zijn, verwijzen daar eveneens naar. Het is eervol om een opdracht uit te voeren in de stad, die mij de gelegenheid heeft gegeven om te studeren en mij gastvrij heeft opgenomen.”