Gemeente handhaaft ingezetenencriterium bij coffeeshop Mississippi

De gemeente Maastricht heeft vandaag de coffeeshop Mississippi voor zes maanden gesloten op grond van het ingezetenencriterium. Tijdens een controle bleek dat de coffeeshop een persoon had toegelaten die niet kon aantonen in Nederland te wonen. Omdat het de tweede keer is dat de coffeeshop het ingezetenencriterium overtreedt is de zaak voor zes maanden gesloten.

Handhaving

Sinds 1 mei 2012 is het ingezetenencriterium van kracht. Dit criterium schrijft voor dat coffeeshops alleen softdrugs mogen verkopen aan mensen die in Nederland wonen. In Maastricht wordt sinds 1 mei 2012 handhavend opgetreden tegen overtreding van dit criterium.

De belangrijkste reden voor de strenge handhaving van het ingezetenencriterium is het terugdringen van het drugstoerisme en de overlast als gevolg van de jaarlijks naar schatting 2,7 miljoen coffeeshopbezoeken die plaatsvonden door niet-ingezetenen vóór 1 mei 2012.

Raad van State

In juni 2014 besloot de Raad van State al dat het ingezetenencriterium niet in strijd is met het recht. Deze uitspraak werd gedaan in een rechtszaak over een andere sluiting in 2012.

Aanpak drugsoverlast

Omdat gemeente en politie beseften dat de handhaving van het ingezetenencriterium tot andere vormen van drugsoverlast leidt, wordt sinds 1 mei 2012 extra ingezet op het aanpakken van drugsoverlast.

Concreet betekent dit dat de inzet van een gespecialiseerd politieteam en een intensieve uitwisseling en analyse van meldingen en informatie in het Drugsmeldpunt. Daarnaast bezoekt het Flexteam van de gemeente Maastricht regelmatig panden, van waaruit drugsoverlast veroorzaakt wordt.

Gemeentelijke resultaten in 2014

Naast de extra inzet van de politie en daaropvolgende arrestaties en onderzoeken, pakt de gemeente Maastricht illegale handel vanuit panden stevig aan. Wanneer er vanuit een pand drugs wordt gedeald, besluit de gemeente – als dit juridisch mogelijk is – een pand tijdelijk te sluiten.

Dit leidde in 2014 tot 54 sluitingen van drie, zes of twaalf maanden als gevolg van illegale drugshandel. In 2013 sloot de gemeente Maastricht 42 panden.