Gemeente koopt MECC

Logo MECC Maastricht

De gemeente Maastricht wordt volledig eigenaar van het vastgoed van MECC Maastricht. Nu huurt de gemeente nog een groot deel van het MECC. Door al het vastgoed te kopen, bespaart de gemeente ongeveer € 1,4 miljoen per jaar. Dat geld willen burgemeester en wethouders investeren in het toekomstbestendig maken en vernieuwen van het MECC.

Het MECC is als expositie- en congrescentrum van groot belang voor de stad. Het levert 60 directe en 600 indirecte arbeidsplaatsen op. De toegevoegde waarde voor de stad en regio wordt geschat op 60 tot 70 miljoen per jaar. Het MECC is daarnaast mede bepalend voor het imago en naamsbekendheid van Maastricht. Zo trekt de kunstbeurs TEFAF bezoekers van over de hele wereld. Ook de vele medische congressen zijn goed voor de stad. Zij dragen bij aan de kennisontwikkeling en de positie als internationale kennisstad, maar leveren ook een impuls voor de economie. Een congresganger besteedt gemiddeld 365 euro per dag in Maastricht en omgeving. 

Ontmoetingsplek

Behalve een toonaangevend congrescentrum, moet het MECC ook een centrale ontmoetingsplek worden voor gebruikers en bezoekers van de Brightlands Health Campus. Om dat te bereiken, wil de gemeente de entree van het MECC verbeteren en het gebouw toekomstbestendig maken. De bedoeling is het MECC een meer open karakter te geven, zodat het aantrekkelijk wordt als ontmoetings- en vergaderplek voor kenniswerkers, bezoekers van (medische) congressen, studenten en ondernemers.